Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 3/2011 (červen 2011)
Datum: 6.6.2011
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Jan Matouš
Koroze kovových úložných zařízení a působení bludných proudů - 2. část
Ochrana kovových liniových i neliniových zařízení před korozí bludnými proudy je nutnou součástí staveb. Rozlišujeme ochranu aktivní (katodickou nebo drenážní) a pasivní. Podcenění ochrany zkracuje nejenom životnost konstrukce, objektu nebo zařízení, ale může způsobit i úraz či ekologickou havárii.

Ing. František Štěpán
Nové trendy v oblasti proudových chráničů - 1. část
V elektrických instalacích se používají základní typy proudových chráničů, v domovních instalacích zejména typy bez zpoždění, pouze na začátku instalace selektivní typy, v náročnějších aplikacích i další typy (typ A) a stále častěji i proudové chrániče s krátkodobým zpožděním (typ G). V článku se dále dočtete o citlivosti proudových chráničů na různé druhy proudů a o ochraně obvodů s frekvenčními měniči.

C.E.S.
Levně a bez koroze - AlMg3

Ing. Josef Malý, EZÚ
Prodlužovací přívody - chaos, či řád?

SUNEX - vstřícný krok kabelovny Kabex k výrobcům elektrické energie pomocí fotovoltaických článků

ROZVÁDĚČE

Milan Morkes, OEZ
Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri

Hager
Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z

Hager
Nová generace: samostatně stojící skříňový rozváděč univers

ZÁVODNÝ ELEKTRO
Kompenzační rozváděče

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

KNX projekty přesvědčují výraznými úsporami nákladů na energie

ELKO EP
Kontrola domácnosti na dotyk

Ing. Dušan Zajíček, ABB, Elektro-Praga
Snímače pohybu Busch-Wächter BasicLINE

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Vincent Csirik
Přehled platných norem pro rozváděče nízkého napětí - 1. část
Soubor norem pro rozváděče v ČR plně odpovídá evropským i mezinárodním normám, což umožňuje bezproblémový export výrobků. Vlastní koncepce struktury norem pro rozváděče nn umožňuje variabilní využití jednotlivých norem s přihlédnutím k požadavkům, které vyplývají z daných vnějších vlivů v místě, kde bude rozváděč připojen.

Ing. Michal Kříž
Nouzové osvětlení - 2. část

Radomír Bednář, BERA
Kvalita je minulostí, nastupuje ISO

Ing. Karel Dvořáček
Připravovaná TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody - Část: Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení - 2. část

FÓRUM REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Ing. Jiří Sluka
Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 2. část

Ing. Jiří Sajner
Komentář vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - 6. část

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
Proč používat MasterINPUT

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Ing. Miroslav Kuželka, ABB
Elektromobily a jejich nabíjení

Konference Energetická bezpečnost aneb Energetika za zavřenými dveřmi

Václav Macháček
Dotyková napětí v distribučních sítích vn při poruše elektrických zařízení v těchto sítích - 2. část

Nový projekt ABB pro Brush SEM

Domácí nabíjecí stanice

Ing. Pavel Mužík, TRASFOR
Konstrukce a technologie výroby suchých zalévaných transformátorů

Ing. Václav Schamberger, ČENES
Odborný seminář Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektroenergetice

BEZPEČNOST PRÁCE

Ing. Jiří Sajner
Základní povinnost organizací - vypracování místních provozněbezpečnostních předpisů pro činnost na elektrických zařízeních - 2. část

MĚŘENÍ, REGULACE

AHLBORN
Termokamera GUIDE M8

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Nová generace svodičů od firmy SALTEK

OSVĚTLENÍ

Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting
Zdravé světlo - 1. část
Smyslem seriálu, který začíná tímto článkem, je poskytnout základní informace o tom, jak zpracovat nejrůznější světelnětechnické úlohy tak, aby řešení přinášelo optimální podmínky pro vidění. Základními parametry, ke kterým je třeba při výběru typu světelných zdrojů přihlížet, jsou barva světla a index podání barev.

Světlo v architektuře 2011

Siemens a Osram ukázaly osvětlení budoucnosti

LED osvětlení řízené přes Internet

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

JABLOTRON ALARMS
Novinka v zabezpečení vozidel

ORSEC
Konference Poplachové systémy - EZS nebo I & HAS

ADI
Čestné uznání pro PerimetrLocator

Z DĚJIN ELEKTROTECHNIKY

Ing. Josef Kunc
Proč ochranný kolík u domovních zásuvek?
V posledních letech byly snahy zpochybnit systém domovních vidlic a zásuvek s ochranným kolíkem, který byl zaveden v roce 1933 normou ČSN-ESČ 107, a přejít na německý systém zásuvek a vidlic s postranními ochrannými kontakty. Proč se tento systém u nás zavedl a další zajímavosti se dozvíte z článku. Zásuvky s ochrannými kolíky jsou výhradně používány také na Slovensku, v Polsku, Belgii, ve Francii a ve všech bývalých belgických a francouzských koloniích. Z hlediska bezpečnosti jsou oba systémy rovnocenné.

NÁŘADÍ

Společnost Bosch představila novinky

Elfetex
Vyzkoušejte si nářadí zdarma

VZDĚLÁVÁNÍ

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

VELETRHY, VÝSTAVY

ZLATÝ AMPER 2011

ZLATÝ AMPER 2011

ZLATÝ AMPER pro Siemens

ELKO EP
Kontrola domácnosti na dotyk

Ceny veletrhu ELECTRON 2011

Čestné uznání patří Koposu Kolín

Expozice, která zaujala

Eaton získal cenu GRAND PRIX za měřicí modul XMC

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

Mgr. Eva Kundratová
Rodičovství - 2. část

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Ing. Emil Pázral, CSc.
Tragédie ve Fukušimě a její důsledky aneb Je možno nahradit jadernou energii obnovitelnými zdroji?
Nad otázkou jak dál s jadernou energetikou, která vyvstala po vážném poškození japonské jaderné elektrárny vlnou tsunami vyvolanou zemětřesením, se zamýšlí autor článku. Rozebírá příčiny dalších jaderných havárií k nimž došlo jinde ve světě a zvažuje možnosti řešení náhrady jaderné energie obnovitelnými zdroji ve světě i v České republice.

ČEPS, a.s.
Naší prioritou je bezpečnost a spolehlivost

Fotovoltaické a větrné elektrárny až po analýze reálných dopadů jejich výroby na bezpečnost a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy

Ilona Babková, Technologické centrum AV ČR
Snadná cesta jak spolupracovat se zahraničím - Enterprise Europe Network

Skupina ČEZ
Akumulace energie

doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Možnosti napájení ostrovních systémů

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Ing. Jaroslav Bárta
Současný stav souboru technických norem pro větrné elektrárny

Střídač pro větrné elektrárny

Ing. Jiří Špičák, Ing. Pavel Prchal, ČSVE
Jak funguje větrná elektrárna?
Principem větrné elektrárny je její schopnost přeměnit kinetickou energii větru na energii elektrickou. Obecným trendem je vývoj a výstavba stále větších větrných elektráren. S narůstající výškou stožárů a průměrů rotorů se zvyšuje i výkon jejich generátorů, což umožňuje využít klidnější a silnější vítr, který není tak ovlivněn terénními překážkami.

FOTOVOLTAIKA

Bronislav Bechník
Změny legislativy v roce 2010 v souvislosti s boomem fotovoltaiky

Čestné uznání pro společnost SMA

plk. Ing. Zdeněk Hošek
Požární bezpečnost fotovoltaických systémů

Kabelovna Kabex
Bezpečné kabely u obnovitelných zdrojů elektrické energie

Ing. Ján Meravý
Ochrana fotovoltaických zariadení pred bleskom a prepätím

doc. Ing. Jiří Vaněk
Strukturální diagnostické metody solárních článků

Bronislav Bechník, Czech RE Agency
Velmi malé fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu

Ing. Roman Čada, VOTUM
Fotovoltaické ostrovní systémy
Ostrovní fotovoltaické systémy se používají k získávání elektrické energie zejména v místech, kde by se přivedení přípojky k distribuční síti nevyplatilo nebo kde to není technicky či stavebně možné. Jsou energetickým centrem vesmírných satelitů a stanic, používají se v elektromobilech i k nabíjení mobilních telefonů nebo notebooků. Nezanedbatelným využitím je čerpání vody - nejen v pouštních oblastech, ale třeba i na zahradní zavlažování.

Balíček pro ochranu fotovoltaických systémů

Regulátor nabíjení pro fotovoltaická zařízení

Regulátor nabíjení pro fotovoltaická zařízení

 
 
Reklama