Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chlazení

logo časopisu Odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace.
Ročníky:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 Kompletní číslo 2/2023
(červenec 2023)
obrázek titulkyšipka vpravoNezávislý odborný časopis zaměřený na chladicí techniku a její veškeré aplikace, včetně aplikací v potravinářství, ve zdravotnictví, v dopravě, v energetice, v průmyslu a ve stavebnictví, včetně klimatizační techniky, techniky tepelných čerpadel a příslušných technických zařízení budov a včetně podpory evoluce energetického systému a využití obnovitelných zdrojů energie a možností úspor energie, orientovaný na tržní prostor EU a ve volné spolupráci se zahraničními odbornými časopisy z oboru. Časopis je řízen tak, aby oslovoval co nejširší obec oboru chlazení včetně spolupracujících a příbuzných profesí. Sleduje dění na naší i evropské scéně, je orientován na konkrétní potřeby provozní praxe odborných podniků specializovaných na chladicí techniku a její aplikace včetně klimatizační techniky a techniky tepelných čerpadel. Poskytuje informace jak výrobcům a provozovatelům těchto zařízení, tak i pracovníkům hospodářských a průmyslových komor a ministerstev, členům profesních organizací a svazů, pracovníkům z vývoje a výzkumu, pracovníkům v zastoupení zahraničních firem i pedagogům, studentům odborných a vysokých škol a učňům učňovských učilišť specializovaných v daném oboru.

Přináší odborné příspěvky i prakticky zaměřené reportáže, věnované vývojovým a legislativním trendům, projektové přípravě, konstrukci, výrobě, zkouškám, instalacím, uvádění do provozu, obsluze, údržbě, servisu, včetně zkušeností získaných při provozování chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel v průmyslové, živnostenské i občanské sféře. Poskytuje aktuální údaje i praktické informace o legislativě, situaci na trhu a o stavu techniky s cílem usnadnit orientaci a poskytnout oporu při rozhodování a současně vytváří dostupnou a přátelskou platformu pro diskusi a výměnu informací uvnitř branže i směrem ven nejen k zainteresované veřejnosti pro vzájemné poučení a vytváření objektivního veřejného obrazu a mínění. Kromě aktuálních zpráv z oboru přináší i teoreticky zaměřené příspěvky, přednášky a vývojové zprávy a věnuje se odbornému vzdělávání a kultivaci tržního segmentu.

Okruh čtenářů
Vedoucí pracovníci průmyslových a řemeslných podniků, pracovníci ve vývoji a výzkumu, vědečtí pracovníci, pracovníci na zkušebnách, projektanti, konstruktéři, obchodní i odborní pracovníci výrobních, dodavatelských, montážních, správcovských, servisních a obchodních organizací a poboček zahraničních firem, pracovníci ministerstev i obchodních a průmyslových komor a profesních svazů i samostatně podnikající živnostníci, učitelé, studenti i učňové a zainteresovaná veřejnost (učňovská, odborná středoškolská a vysokoškolská pracoviště mají časopis k dispozici na přání podle počtu učňů/žáků/studentů). Časopis je distribuován i spolupracujícím redakcím odborných časopisů a na odborných veletrzích nejen v ČR a jeho rešerši a archivaci provádí i Mezinárodní institut chlazení IIF/IIR se sídlem v Paříži a je přístupný v celosvětové databázi.

VYDAVATEL
Ing. Jan Bílek

adresa redakce: Pod Baštami 4, 160 00 Praha 6
šéfredaktor Ing. Jan Bílek, ČKAIT, VDI, DKV
Tel.: 00420 233324494
Mobil: 00420 604761915
jan.bilek.news@email.cz

Náklad, periodicita a předplatné:
2 000 výtisků + e-verze pro internet
Od roku 2015 vychází 4 x ročně
Rozsah 48 až 64 stran A4 plus 4 strany obálka
Doporučená (sponzorská) cena jednoho čísla 30,- Kč (plus DPH)
Doporučené roční (sponzorské) předplatné: 150,- Kč včetně dodání po celé ČR (plus DPH 21 %)
Časopis je distribuován nejen v ČR

 
 
Reklama