Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků
Alternativní energie

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3   

Bezlopatkové turbíny využívající energii vody ve vodovodním řádu (I)

3.7.2006 | Ing. Miroslav Štěrba | Alternativní energie 6/2005
Ve vodovodním řádu je skryta energie, kterou je vhodné využít jako doplněk současných záložních zdrojů, na které jsou při výpadku el. energie kladeny stále větší nároky. Jak nejlépe ji využít popisuje následující článek.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Slama - vykurovacie médium pre sídlisko

24.5.2006 | Ing. Tibor Roman, Doc. Ing. Peter Horbaj PhD.,  Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky | Alternativní energie 2/2006
Počiatkom roku 2000 sa firma Raden Košice zapojila do ekonomizácie kotolní a spracovala projekty na znižovanie spotreby zemného plynu v kotolniach v katastri obce Turňa nad Bodvou, ktorá má cca 3100 obyvateľov a leží juhovýchodne od mesta Rožňava v Turnianskej pahorkatine v teplotnom pásme 15 °C s prevládajúcimi severozápadnými vetrami.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Čím zatopíme?

29.3.2006 | Břetislav Koč | Alternativní energie 5/2005
Stoupající ceny energií, elektřiny, topných olejů i zemního plynu způsobují návrat k topení pevnými palivy, bohužel v nemálo případech se topí nejen jimi, ale také vším, co hoří, což má negativní dopad na ovzduší v mnohých obcích. Článek pojednává o možnostech využití biopaliv, jako jsou např. topné brikety z obilí, slámy, energetického šťovíku apod.
diskuse: 70 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Zásady navrhování primární strany pro tepelná čerpadla

27.3.2006 | Milan Trs,  GEROtop Liberec | Alternativní energie
Kvalita a provedení primárního okruhu země - voda je zisková část systému tepelného čerpadla. Omezení, která vznikají použitím nevhodných komponentů, se projeví na životnosti a hlavně efektivitě tepelného čerpadla. Článek přináší celou řadu doporučení a upozornění pro praktické realizace.

Kogenerace - Plyn z TKO ako zdroj energie (III)

23.1.2006 | Doc. Ing. Emília Wagnerová, CSc, Ing. David Uríček (TU Košice - strojnická fakulta), Dr. Agens Wopera (TU Miškolec - hutnická fakulta, Maďarsko) | Alternativní energie 5/2005
Technické komunální odpady vytvářejí se vzrůstajícím objemem a kvalitou značné environmentální problémy. Další ze série článků na téma kogenerace a využití různých plynů se zabývá jejich vhodným zužitkováním zejména pro energetické účely a kogeneraci.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Solární soustava pro chalupáře

29.7.2005 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc. | Alternativní energie 3/2005
Chalupáři mají s využíváním sluneční energie problémy. Většina jich jezdí na své chalupy od jara do podzimu pouze na víkendy a na dovolenou v létě. Během zimy většina chalup osiří - prostě promrznou. Budovat solární soustavu pro přípravu teplé vody se, kromě snad plastových absorbérů pro bazénovou vodu, nevyplatí. Jak to ale vyřešit, když přes týden je někdy tolik slunečního svitu a o víkendu jako naschvál žádný? Chalupáři jsou lidé šetrní, přemýšliví a šikovní, přijmou navrhované (a už i odzkoušené) řešení?
diskuse: 33 příspěvků, poslední 18.04.2011 14:17

Změny v požadavcích tepelné ochrany budov

9.5.2005 | Jiří Šála, ŠÁLA-MODI | Alternativní energie 1/2005
Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005. V článku jsou rámcově uvedeny projednané a schválené změny v požadavcích.

Fotovoltaika a větrná energie

22.3.2005 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc. | Alternativní energie 1/2005
Vizuálně patrný rozvoj využívání větrné energie a elektrické energie z fotovoltaických panelů je při cestách za naši západní hranici více než přesvědčivý. S pevnými cenami za vykupovanou energii, garantovanými po dlouhou dobu, tam mohou investoři pěkně plánovat a realizovat. V naší republice se také staví větrné a fotovoltaické elektrárny, ale jaksi pomalu. Přesto můžeme našim čtenářům naznačit, co už u nás je a z čeho lze vycházet.
diskuse: 34 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Inteligentní dům v reálném životě

7.3.2005 | Ing. Petr Brůha | Alternativní energie 5/2004
Energie je pro mnoho lidí pojem, který je spojený s civilizací a vývojem společnosti a který neodmyslitelně patří k našemu životu. Konkrétnější podobu získává v okamžiku potřeby rozsvítit světlo, ohřát se za chladného dne nebo si pustit teplou sprchu. Ještě konkrétnější podobu má účet od energetických či plynárenských společností a pokud jsme alespoň trošku vizionáři, tak nemůžeme opomenout ekologii, která s výrobou energie přímo souvisí a nepřímo nás stojí další vydání. Asi proto vznikají různé energetické a ekologické projekty a také proto vlády vyspělých zemí podporují řešení snižující energetickou zátěž naší Země.
diskuse: 40 příspěvků, poslední 22.11.2012 08:23

Využití hodnocení životního cyklu v energetických auditech

17.1.2005 | Jan Slavík | Alternativní energie 6/2004
Existuje řada metod a mnoho využití pro energetické audity. Přestože tato oblast získala značnou pozornost, jsou stále oblasti, kde není problematika úplně dořešena. Snad nejvíce opomíjenou částí je hodnocení dopadů na životní prostředí. Tento článek se snaží o korekci zažitého pohledu na tuto oblast, který je úzce zaměřen na redukci emisí plynoucí z energeticky úsporných opatření, pomocí užití dat z hodnocení životního cyklu výrobku.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Umělé zadržování vody v nádržích je a bude naprostou životní nutností

3.1.2005 | Libor Šamánek | Alternativní energie 6/2004
Vzhledem k naší geografické poloze, značně nerovnoměrným srážkám a velmi omezeným zdrojům podzemní vody bylo a je u nás umělé zadržování vody v nádržích naprostou životní nutností. Jakmile přesáhne naléhavá potřeba vody maximální vydatnost vodních zdrojů, stává se výstavba dalších nádrží nevyhnutelnou, a to přes některé nepříznivé důsledky pro okolí.

Ediční plán Alternativní energie 2005

29.12.2004 | PhDr. Zdeněk Kučera  
Tématické zaměření příštího ročníku časopisu Alternativní energie a termíny pro inzerenty a pro odevzdání příspěvků.

Tepelná čerpadla - dotace a DPH

21.12.2004 | Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR | Alternativní energie 6/2004
Objekt zateplený podle podmínek SFŽP má tak malou spotřebu energie, že špičkové tepelné čerpadlo, které sníží již tak malou spotřebu třeba o 80%, ušetří tak málo provozních nákladů na vytápění, že se za dobu své životnosti nezaplatí. Naskýtá se otázka, proč byla tak nelogicky postavena pravidla a čemu měla sloužit.
diskuse: 149 příspěvků, poslední 16.09.2012 16:23

Pěstování energetických plodin v ekologických souvislostech

12.11.2004 | Ing. Věra Petříková, DrSc.,  CZ Biom - České sdružení pro biomasu | Alternativní energie 5/2004
Pro zajištění energetické biomasy mají význam především rostliny vytrvalé a to jak z hlediska nižších nákladů na produkci, tak jako protierozní opatření. Energetický šťovík není hrozbou pro okolní přírodu, ale je významnou novou zemědělskou plodinou.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Úspory za pár korun: Peníze šetří - teplo odráží teploodrazná fólie

26.10.2004 | R. Sedlář | Alternativní energie 4/2004
Teploodrazná fólie s vynikajícími reflexními vlastnostmi má široké spektrum využití. Návratnost vložených prostředků se projeví už za jednu maximálně dvě sezóny.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Jak geologické poměry ovlivňují provoz tepelných čerpadel

15.10.2004 | RNDr. Petr Čížek | Alternativní energie 4/2004
Tepelná čerpadla jsou užitečná zařízení, která odebírají teplo tam, kde ho nepotřebujeme, a odevzdávají tam, kde neškodí, anebo kde je možné ho lépe využít. Chytří Američané, kteří je v pouštních státech už drahnou dobu používají ke klimatizaci, přišli na nápad, že by ho mohli namísto vypouštění do vzduchu odložit do země a v zimě ho vrátit zase tam, odkud přišlo – do svých domů a kanceláří. A protože se takové vytápění skutečně osvědčilo, vzniklo rozsáhlé průmyslové odvětví, které se v devadesátých letech rozpřáhlo přes oceán.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Vrty pro tepelná čerpadla - názory a připomínky

22.9.2004 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc. | Alternativní energie 4/2004
V časopisu Alternativní Energie č. 3/04 byl uveřejněn článek RNDr. Svatopluka Šedy s názvem Rizika spojená s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla. Tento článek byl v rámci vzájemných dohod publikován i na TZB-info a vyvolal živou a ostře protichůdnou diskusi. Dnešní článek je reakcí autora na tuto problematiku.
diskuse: 43 příspěvků, poslední 08.04.2011 14:42

Rizika spojená s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla

29.7.2004 | RNDr. Svatopluk Šeda | Alternativní energie 3/2004
Využívání podzemního tepla pro tepelná čerpadla ať už přímo ze země nebo z čerpané vody není pro geologické vrstvy pod námi bez rizika. Co všechno se může stát se zásobami podzemní vody, je znázorněno na idealizovaném hydrogeologickém řezu. Náprava škod může být mnohokrát dražší než vlastní čerpadlo.
diskuse: 70 příspěvků, poslední 16.01.2013 09:05

Obnovitelný vodík

28.5.2004 | Alternativní energie 6/2003
Vodík vyprodukovaný pomocí obnovitelných zdrojů energie (OZE) by mohl být teoreticky ideálním palivem pro ekonomiku na celém světě. Jak by to bylo praktické a jak dlouho můžeme čekat, než se ekonomika založená na výrobě vodíku pomocí OZE stane realitou? Nina Morgan zjišťovala názory a pohledy na některé z evropských projektů, aby zjistila, jak je reálné využití vodíku jako obnovitelného zdroje energie.
diskuse: 46 příspěvků, poslední 22.04.2011 12:39

Konec biomasy v Čechách ?

26.5.2004 | Ing. Zdeněk Černý, Biomac Uničov | Alternativní energie 5/2003
Příroda potřebuje pomoc. Zdravotní stav naší planety se díky "ušlechtilé" činnosti člověka a jeho produktů rok od roku zhoršuje.
zpět na aktuální články       1  2  3   
 
 
Reklama