Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.

Archiv článků autora:



31.1.2022
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra TZB

Recenzovaný S vetraním infiltráciou v podobe netesností okien a dverí je spojený nežiadúci únik tepla v chladných obdobiach. Veľkosť úniku je závislá ako na intenzite vetrania, tak aj na veľkosti energie obsiahnutej vo vzduchu. Výpočet má zahŕňať nielen mernú tepelnú kapacitu suchého vzduchu, ale aj energiu obsiahnutú vo vodnej pare vo vzduchu.



 
 
Reklama