Archiv článků autora: Ing. Zuzana Mathauserová
 

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov a jejich zajištění

2.2.2015 | Ing. Zuzana Mathauserová
Zeptáte-li se hygienika, jak by definoval pojem „kvalita vnitřního prostředí budov“, označí ho jako soubor fyzikálních, chemických a biologických faktorů prostředí. Pro všechny tyto faktory by měly být – pokud je to možné a stav současného poznání to umožňuje – stanoveny hygienické limity, jako nepřekročitelné hodnoty, chránící zdraví lidí.
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

25.2.2013 | Ing. Zuzana Mathauserová
Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy, i když ne vždy hovoří stejně, nám poskytují dostatek podkladů pro řešení. Realita je ale občas zcela jiná.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.02.2013 08:41

Udržení zdravého mikroklimatu v rekonstruovaných zateplených budovách

4.1.2010 | Ing. Zuzana Mathauserová
Autorka upozorňuje na zhoršenou kvalitu vnitřního prostředí v bytech, kde byla vyměněna původní okna za současná okna těsná, která sice zlepšují energetickou bilanci bytu, ale zároveň velmi omezují možnosti větrání. V bytech se hromadí neodvětraná vlhkost, vedoucí k růstu plísní, v případě plynových spotřebičů pak spaliny, což jsou toxické látky vedoucí ke zhoršení zdravotního stavu uživatele bytu, otravám až úmrtí.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov - mikroklimatické podmínky a větrání

27.4.2009 | Ing. Zuzana Mathauserová
Autorka předkládá seznam platných českých předpisů (zákonů, nařízení vlády a vyhlášek), které definují požadavky na mikroklimatické podmínky a větrání vnitřního prostředí. Upozorňuje, že požadavky, zejména ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví - nejsou jednotné. To způsobuje velké problémy projektantům, kteří musí řešit tyto požadavky rozdílně, někdy i v jedné budově. Samostatným předpisem jsou požadavky definovány pro pracoviště, jiným pro školy či stravovací zařízení. Pro některá pracoviště (čisté prostory ve zdravotnictví) nejsou požadavky definovány vůbec. Autorka proto požadavky na mikroklima a větrání zpracovala do přehledných tabulek.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Přirozené větrání, infiltrace a exfiltrace

23.10.2006 | Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha
Vysoký nárůst plísní ve všech typech zateplených objektů je často diskutovanou problematikou. Teoreticky je vše jasné - vznik a růst plísní souvisí s vyšší vlhkostí vzduchu v interiéru a ten je třeba odvést. Jedinou možností je dostatečné větrání. Jak ale větrat, když máme budovu dobře utěsněnou?
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Kvalita vnitřního prostředí v našich předpisech - mikroklima

18.4.2005 | Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha
Kvalitu vnitřního prostředí v budovách upravují tři zákony a několik vyhlášek a nařízení vlády. Přesto je situace na mnoha pracovištích nevyhovující především z pohledu vysoké tepelné zátěže v letním období v důsledku nedostatečného nebo nevhodně řešeného větrání. Autorka v článku přehledně shrnuje aktuálně platné legislativní normy a konfrontuje je s poznatky získanými z praxe.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Doporučené zásady pro zprovoznění vzduchotechnických a klimatizačních (VZT) zařízení kontaminovaných záplavovou vodou

30.1.2003 | Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha
VZT zařízení, která byla znečištěna kontaminovanou vodou a bahnem při letošních záplavách, mohou být při jejich znovuuvedení do provozu zdrojem a cestou šíření mikrobiální kontaminace vzduchu ve vnitřním prostředí. Důsledkem je možné zdravotní ohrožení osob v tomto prostředí pobývajících.
 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží