Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Vladimír Stupavský

Archiv článků autora:12.4.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Následující text popisuje bilance výrob a spotřeb dřevních pelet z globálního pohledu s důrazem na Evropu, která je stále na prvním místě mezi výrobci i spotřebiteli pelet v průmyslovém i domácím využití.

17.3.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

S předpokladem, že bude v dalších kotlíkových dotacích omezováno uhlí, počítají i výrobci kotlů. Na únorovém veletrhu Moderní vytápění 2017 bylo představeno několik novinek z oblasti kotlů na pevná paliva. Redakce TZB-info byla u toho, přinášíme Vám přehled novinek i zavedených výrobků, které nás zaujaly.

10.3.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Na únorovém veletrhu Moderní vytápění 2017 bylo představeno několik novinek z oblasti kotlů na pevná paliva. Redakce TZB-info byla u toho. Přinášíme Vám přehled novinek i zavedených výrobků, které nás zaujaly.

6.3.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Český statistický úřad publikoval v únoru 2017 data z rozsáhlého výběrového šetření v českých domácnostech s názvem ENERGO 2015. Toto šetření probíhalo ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 a bylo zaměřeno především na strukturu spotřeby a způsoby využití jednotlivých paliv a energií.

3.3.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Na 2. kolo kotlíkových dotací se chystají nejen uživatelé, ale také výrobci topenářské techniky. Na únorovém veletrhu Moderní vytápění 2017 bylo představeno několik novinek z oblasti kotlů na pevná paliva. Redakce TZB-info byla u toho, přinášíme Vám přehled novinek i zavedených výrobků, které nás zaujaly.

26.1.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Návštěvníci Infothermy 2017 se samozřejmě zajímají o průběh a další kola kotlíkových dotací. Podmínky pro 2. kolo by měly být známé v březnu 2017 a vyhlášení příjmů dotací pro žadatele lze očekávat v květnu 2017.

29.11.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Evropský parlament schválil 23. listopadu 2016 nové limity pro vybrané emise a látky znečišťující ovzduší. Pro členské státy z toho vyplývají nové závazky ke snížení některých emisí ve 2 krocích - od roku 2020 a od roku 2030. První kontroly dodržování nových limitů se budou vyhodnocovat k roku 2025.

2.11.2016
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Jaroslav Bečvář

Zdroje energie, které poskytuje příroda, jsou lidmi využívány od dávných dob. Dnes energii z přímého slunečního záření nebo její přeměnu do formy biomasy dokážeme využít daleko efektivněji než dříve. Přesto se i v dnešní době učíme využívat tyto přírodní zdroje energie hospodárněji a vhodně je kombinovat při pokrývání energetických potřeb budov. S tím také mohou pomoci aktuálně probíhající dotace. Pro pořízení nového ekologického kotle a solárního termického systému je možno získat dotaci v celkové výši až 182 500 Kč.

17.10.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.

peletový speciál ATMOS D21P s bočním hořákem pelet
14.10.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

V září 2016 proběhl v Praze - Letňanech sedmý ročník veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM. TZB-info bylo již tradičně odborným partnerem této akce. Z návštěvy je patrné, že vystavovatelé s předstihem zareagovali na poptávku trhu i chystané změny v legislativě.

6.10.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Evropský parlament schválil 4. 10. 2016 klimatickou dohodu a EU se tím připojila k Číně, Spojeným státům, Indii a dalším zemím v boji proti zvyšování emisí skleníkových plynů a využívání uhlí v energetice. Dohoda znamená začátek konce fosilní závislosti a platí pro 55 zemí světa.

15.8.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Rusko se podle odhadů pomalu stává předním světovým hráčem na trhu s ušlechtilými biopalivy. Očekávaný dvouciferný růst byl podle posledních čísel zkorigován asi na 2/3 hodnotu, což stále představuje výrazné posilování výroby dřevních pelet v ruském regionu, ovšem v mírnějším tempu.

28.4.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Evropa je největším světovým producentem pelet. V roce 2014 se zde vyrobilo 13,5 milionu tun pelet, což je zhruba 50 % celkové světové produkce. Tato produkce vykazuje plynulý nárůst během několika let s průměrným růstem 35 % mezi lety 2010 až 2013 a 11 % od roku 2013 do 2014. Produkce v EU uspokojuje hlavně trh s teplem.

18.4.2016
Ing. Vladimír Stupavský, Mgr. Jiří Zilvar

Kotlíkové dotace nejsou jediným dlouhodobým dotačním programem pro zlepšení technického stavu budov. Vedle nich zde máme souběžně probíhající Novou zelenou úsporám. Velké množství dotazů pak pochopitelně směřuje k ne zcela pochopeným pravidlům „kteréže ty dotace si mám vlastně vybrat?“

13.4.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Tzv. antifosilní zákon již funguje v řadě členských zemí EU, Česká republika se k těmto zemím zanedlouho připojí. Ministr životního prostředí Richard Brabec počítá s předložením návrhu zákona do Vlády do termínu 30.9.2016 a do konce roku do Sněmovny. Platnost nového zákona by mohla začít od 1.1.2018.

13.3.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Rok 2015 přinesl další skokové rozšíření mezinárodní certifikace ENplus pro dřevní pelety o 1,7 mil. tun. Česká republika k tomuto objemu přispívá 230 tisíci tunami nejvyšší kvality ENplus A1, které z větší části exportuje. ENplus certifikace pokrývá celý dodavatelský řetězec zahrnující výrobu pelet i jejich distribuci.

10.3.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

V roce 2015 došlo v České republice k impozantnímu nárůstu výroby dřevních pelet. Toto navýšení souvisí s programem Kotlíkové dotace, kde je možno na automatický peletový kotel získat 127,5 tis. Kč. Trh i veřejnost na danou situaci zareagovaly pozitivně – v segmentu ekologických kotlů na spalování biomasy nastává po letech útlumu opět nárůst.

4.3.2016
Ing. Jan Blažíček, Ing. Vladimír Stupavský

Kraje hlásí obrovský zájem o kotlíkové dotace a objevují se první otázky. Výrobci a prodejci tepelných čerpadel zároveň poukazují na nerovné podmínky v oblastech státní podpory ekologických zdrojů tepla a snižování energetické náročnosti staveb.

14.12.2015
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta

Recenzovaný U poměrně nové technologie, jakou je topení na pelety, se mohou vyskytovat potíže způsobené nedostatečnou znalostí této technologie. To se týká i peletových skladů, které musí zajistit jak zachování kvality pelet tak bezpečný provoz. Od září 2015 jsou požadavky na peletové sklady shrnuty v národních pokynech pro skladování pelet. 
 
Reklama