Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. arch. Vladimír Balda


29.4.2013
Ing. arch. Vladimír Balda

Římsa představuje tradiční architektonický prvek, který se bohužel ze současného stavitelství téměř vytratil a bývá často nahrazován způsoby, které dostatečně neplní svoji funkci architektonickou ani stavební.

autocad
18.4.2012
Ing. arch. Vladimír Balda

Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé.

4.4.2012
Ing. arch. Vladimír Balda

Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé. Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma.

27.8.2011
Ing. arch. Vladimír Balda

Novostavba rodinného domu je situována do malé obce nedaleko Mladé Boleslavi. Pozemek je součástí většího území, které bylo developersky připraveno, rozčleněním na jednotlivé stavební parcely a vybudováním potřebné infrastruktury pro výstavbu rodinných domů.

23.5.2011
Ing. arch. Vladimír Balda

Nízkoenergetickým domem vyzděným z vápenopískových cihel pokračujeme v našem seriálu. Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.

27.3.2011
Ing. arch. Vladimír Balda

Prostřednictvím renomovaných architektů nabízíme zkušenosti s rekonstrukcemi panelových bytů. V tomto případě původní obyvatelé bytu prováděli pouze nezbytnou údržbu, a proto byla celková rekonstrukce po více než třiceti letech užívání nezbytná. Součástí byla také instalace rekuperační jednotky.

10.1.2011
Ing. arch. Vladimír Balda

Článek otevírá seriál o projektování a realizaci energeticky úsporných staveb v České republice. Obsahovat bude příspěvky autorů staveb a také vlastní reportáže TZB-info. První z prezentovaných domů vyrostl v náročných podmínkách CHKO. Jeho měrná roční potřeba tepla na vytápění je 20 kWh/(m2.a).

9.10.2006
Ing. arch. Vladimír Balda

Používání Rozvržení významně rozšiřuje možnosti tisku dokumentace v AutoCADu. Některé způsoby grafického zobrazení dokumentace není možné bez použití Rozvržení získat.

15.9.2006
Ing. arch. Vladimír Balda

Pokud nejsou na začátku práce na projektu dostupné výkresové a mapové podklady v digitální podobě projektant má v takovém případě k dispozici alespoň kopie katastrálních nebo jiných map, které je možno neskenovat, vložit do výkresu AutoCADu a následně s nimi pracovat.

11.9.2006
Ing. arch. Vladimír Balda

Druhá část seriálu, který je průvodcem uživatele grafických programů, se zabývá využitím funkce externí reference, což je výhodné použít při projektování TZB, kdy se do podkladu – stavebního výkresu, zakreslují rozvody jednotlivých profesí.

4.9.2006
Ing. arch. Vladimír Balda, TU Liberec

První část seriálu, který bude průvodcem uživatele grafických programů. Málokdy je možné symbol z knihovny vložit rovnou do výkresu tak, jak ho projektant obdrží v originální podobě od výrobce. A problémů, se kterými se mohou uživatelé neupravených symbolů z knihoven výrobců setkat, je mnoho. 
 
Reklama