Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Viktória Bajzecerová, Ph.D.


22.8.2016
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Ing. arch. Miroslava Mertová, Katedra architektúry, FU, Technická univerzita v Košiciach, Ing. Viktória Bajzecerová, PhD., Stavebná fakulta, Technická Univerzita v Košiciach

Moderné veľkoplošné masívne drevené prvky, ktoré získavajú čoraz väčšie uplatnenie v oblasti drevených nosných sústav, vniesli do procesu navrhovania viaceré nové možnosti kreovania nosných konštrukcií. Prvky ako CLT a VLT dominante sa využívajú na tvorbu panelových sústav zložených zo stenových podporných a stropných doskových prvkov, ktorú nazývame stenovou sústavou.

4.7.2016
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Katedra architektúry, Technická univerzita v Košiciach, Ing. Viktória Bajzecerová, PhD., Ing. Robert Šoltýs, PhD., Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Uvedené príklady prezentujú akým spôsobom je možné esteticky a výhodne uplatniť drevené konštrukcie v prípade školskej budovy pre výukové účely, v prípade obnovy historickej budovy pre galerijno-výstavné účely a v prípade cirkevnej budovy na autentické dotvarovanie kostola.

9.9.2013
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Katedra architektúry, FU TU v Košiciach, Ing. Viktória Bajzecerová, PhD., Ústav inžinierskeho staviteľstva, SvF TU v Košiciach

Spriahnutie drevenej nosnej konštrukcie stropov s tenkou betónovou vrstvou sa objavuje čoraz častejšie u moderných drevostavieb. Takto vytvorená stropná konštrukcia má rad výhodných vlastností oproti bežným dreveným stropom. Spriahnutím sa zvýši predovšetkým statická odolnosť a tuhosť konštrukcie stropu a zlepšia sa jej viaceré stavebnofyzikálne a protipožiarne vlastnosti.

20.6.2011
Ing. Viktória Bajzecerová, Stavebná fakulta, Technické Univerzity v Košiciach

V průběhu životnosti spřáhnutých dřevo-betonových konstrukčních prvků dochází v důsledku dotvarování a smršťování materiálů ke změně napjatosti a ke změně celkových přetvoření, což významně ovlivňuje zejména jejich dlouhodobou únosnost. Spolehlivé navrhování spřáhnutých dřevo-betonových konstrukčních prvků z hlediska dlouhodobého působení si vyžaduje takový výpočtový model, který dokáže s dostatečnou přesností předpovídat přetvoření spřáhnutých prvků v průběhu jejich životnosti. Prezentované výpočtové modely představují správné přístupy k této problematice. 
 
Reklama