Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: doc.Ing. Viktor Borzovič, PhD.


11.9.2023
prof. Dipl. Ing, Dr. Vladimír Benko, PhD., doc.Ing. Viktor Borzovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov

Recenzovaný Článok sa zaoberá opisom nosných konštrukcií bodového panelového domu typu T06B a následkami požiaru. Bohužiaľ opäť tragická udalosť je porovnávaná s  podobnou udalosťou z Prešova. V príspevku sú opísané nosné konštrukcie bytového panelového domu, spôsob ako sa dopracovať k podkladom pre posúdenie spoľahlivosti konštrukcií. Taktiež sú opísané vzniknuté poruchy po požiari.

22.5.2019
Ing. Dagmar Lániová, doc.Ing. Viktor Borzovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov

Recenzovaný Cieľom experimentálneho výskumu je porovnať pôsobenie nosníkov vystužených oceľovou a GFRP (glass fiber reinforced polymer) výstužou dodanou lokálnym výrobcom. Šmyková odolnosť nosníkov bola overená zaťažovacími skúškami. Celkovo bolo odskúšaných 26 nosníkov dĺžky 1,5 m. Spolu so skúšaním nosníkov boli namerané aj pevnostné a deformačné vlastnosti použitých materiálov. Pevnosť betónu bola meraná na troch kockových a valcových vzorkách, modul pružnosti betónu bol nameraný na troch hranoloch. Na základe výsledkov experimentu boli porovnané rôzne výpočtové vzťahy pre určenie šmykovej odolnosti. 
 
Reklama