Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Stanislav Cáb


18.11.2018
Ing. Stanislav Cáb, VVUÚ (dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav) Ostrava - Radvanice

Tématem příspěvku jsou obecné požadavky na strojní zařízení, instalovaná v prostorách s nebezpečím výbuchu, dle současně platných předpisů a norem. Příspěvek dále představuje metodiku hodnocení nebezpečí vznícení zařízení dle ČSN EN ISO 80079-36. 
 
Reklama