Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Slavomír Entler

Archiv článků autora:19.9.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Recenzovaný Pátý díl seriálu se věnuje palivovému cyklu a výrobě elektrické energie. Zásoby fúzního paliva se nacházejí ve světových oceánech a jsou reálně nevyčerpatelné. Fúzní elektrárny budou inherentně bezpečné a bez negativních vlivů na životní prostředí. Cena výroby elektrické energie z jaderné fúze bude srovnatelná s cenou výroby elektřiny v jaderných elektrárnách.

12.9.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Recenzovaný Termojaderné plasma je vysoce stochastický systém trpící řadou poruch udržení. Mezi nejzávažnější poruchy patří nestability lokalizované na okraji plazmatu ELM, změny vertikální polohy plazmatu, disrupce a ubíhající elektrony. Interakce plazmatu s konstrukcí reaktoru následně klade vysoké požadavky na materiály vystavené plazmatu první stěny a divertoru.

22.8.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Recenzovaný Hlavními součástmi fúzního reaktoru jsou magnetický a vakuový systém. Mezi důležité podpůrné systémy patří kryogenní systém, systém ohřevu plazmatu a neinduktivního generování elektrického proudu, diagnostické a řídicí systémy a jaderné komponenty. Komponenty vystavené plazmatu, první stěna a divertor patří mezi nejvíce zatížené části fúzního reaktoru.

8.8.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Recenzovaný Fúzní elektrárny představují zcela novou technologii, významně odlišnou od stávajících energetických zdrojů včetně jaderných elektráren. Vlastní fúzní reaktor je popsán řadou specifických geometrických a fyzikálních charakteristik, důležitých pro energetické využití reaktoru.

25.7.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Recenzovaný Jaderná fúze je zdrojem energie Slunce a všech ostatních hvězd. Blíží se ale doba, kdy budeme jadernou fúzí vyrábět elektřinu. Pětidílný seriál základy fúzní energetiky popisuje současný stav vývoje fúzní elektrárny. První článek se věnuje historii tohoto vývoje.

20.2.2014
Ing. Slavomír Entler

Podle úředního rozhodnutí fúzní energie není obnovitelný zdroj. Tímto rozhodnutím je pominuta základní fyzikální realita a stav do jisté míry připomíná inkvizici, protože si někteří lidé činí nárok nadřazovat svůj názor nad logiku i přírodu. Tento článek navazuje na komentář Jaderná fúze není obnovitelný zdroj energie k článku Elektřina z fúze (I) a poukazuje na možnou příčinu negativního postoje k jaderné fúzi, kterou je neznalost tohoto rodícího se sektoru energetiky.

17.6.2013
Ing. Slavomír Entler

Achillovou patou fúzního zdroje energie jsou náročné podmínky průběhu fúzní reakce. Z jedné strany je nezbytné dosáhnout a udržet velmi vysokou teplotu a hustotu paliva. Z druhé strany se ale těmto provozním podmínkám musí přizpůsobit konstrukce fúzního reaktoru.

10.6.2013
Ing. Slavomír Entler

Fyzikální principy získání energie fúzní reakcí jsou již dlouho známé a množství uvolňované energie z fúze, dostatečné pro celý vesmír, může dlouhodobě pokrýt celou energetickou potřebu lidstva.

29.10.2012
Ing. Slavomír Entler

Videodetekce požáru patří mezi nejmodernější mechanismy detekce jevů a procesů doprovázejících požár. Její hlavní výhodou je schopnost rychlé detekce kouře nezávisle na dopravení kouře k čidlu. Videodetekce požáru může současným sledováním různých parametrů ve velkém prostoru dosahovat vyšší citlivosti detekce než jiná čidla EPS.

16.7.2012
Ing. Slavomír Entler, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

Na konferenci o projektování EPS dne 22. 3. 2012, pořádané v rámci výstavy Amper 2012 v Brně, jeden ze zpracovatelů normy ohlásil, že se připravuje vydání opravy normy. Proto je žádoucí diskutovat o tom, jak by tato oprava měla vypadat, aby vyřešila nejpalčivější otázky spojené s touto normou. V tomto článku uvádím návrh na 18 důležitých oprav. Druhá část má název Návrh na opravu normy.

9.7.2012
Ing. Slavomír Entler

Vydání nové normy ČSN 34 2710 pro elektrickou požární signalizaci vyvolalo řadu otázek. Zrod normy byl velice obtížný a trval dlouhou dobu 5–6 let. Na zpracování se vystřídala řada odborníků a text normy byl několikrát přepracován. Přesto anebo právě proto norma obsahuje sporná ustanovení, která si zaslouží opravu nebo doplnění.

2.7.2012
Ing. Slavomír Entler

Požární inženýrství představuje možnost, jak definovat požadavky požární bezpečnosti u rizikových, složitých nebo nestandardních staveb. Spočívá ve specifickém posouzení rizikových podmínek požární bezpečnosti postupem odlišným od postupů předepsaných v ČSN na základě §99 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Díl třetí: Ostatní normy.

25.6.2012
Ing. Slavomír Entler

Požární inženýrství představuje možnost, jak definovat požadavky požární bezpečnosti u rizikových, složitých nebo nestandardních staveb. Spočívá ve specifickém posouzení rizikových podmínek požární bezpečnosti postupem odlišným od postupů předepsaných v ČSN na základě §99 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Část druhá: Výrobní objekty.

18.6.2012
Ing. Slavomír Entler

Požární inženýrství představuje možnost, jak definovat požadavky požární bezpečnosti u rizikových, složitých nebo nestandardních staveb. Spočívá ve specifickém posouzení rizikových podmínek požární bezpečnosti postupem odlišným od postupů předepsaných v ČSN na základě §99 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Poznámky k normám představíme ve třech částech. Část první: Nevýrobní objekty.

28.5.2012
Ing. Slavomír Entler

Požární inženýrství dovoluje projektantům požární bezpečnosti získat odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. Požární inženýrství využívá pro nalezení odpovědí vědecké výpočetní postupy a jde daleko nad rámec norem.

1.2.2012
Ing. Slavomír Entler

Úloha zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby je legislativně ukotvena v odst. 2 § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Alarmující je, pokud uživatel objektu připustil ve větším rozsahu režim manuálního ovládání požárně bezpečnostních zařízení. 
 
Reklama