Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA


13.10.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Dlouhodobá nedorozumění mezi Evropskou unií a Kremlem v oblasti energetické politiky vyústila v reálné kroky firmy Gazprom. Soustavná deklarace úmyslů Bruselu snižovat energetickou závislost na ruské firmě, legislativní podpory všech druhů energie a jiných alternativ k východnímu dodavateli, donutily ruské manažery k odvetným krokům.

6.10.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Ukrajinská krize eskalovala v mnoho názorů a postojů, včetně výhružkami přerušení dodávek zemního plynu do EU, a to výhružkami jak ze strany Ukrajiny, tak upozorněním Gazpromu. Následující text se nesnaží reagovat přímo na nastalou situaci, naopak má ambici podívat se na problematiku energetického vztahu EU – RF jinou perspektivou. Autor se rozhodl po pečlivém a průběžně dlouhodobém studiu článků a výstupů firmy Gazprom utřídit texty do dvou hlavních okruhů (spotový trh, LNG a geopolitika) a podělit se s čtenáři o poznatky a ruské argumenty.

18.8.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Zatímco je v České republice uvaleno „zatímní moratorium“ na těžbu ropy, nebo zemního plynu z břidlice , ve světě se pomalu nekonvenční způsob této produkce rozjíždí. Text popisuje a vysvětluje proces „břidlicové revoluce“ v USA a porovnává přístupy ke stejnému způsobu těžby ve více světových regionech a státech. Autor se v textu zamýšlí i nad splněním podmínek pro možnosti „exportu břidličných“ komodit globálně a nad důsledky rozšíření masivního vývozu nekonvenčního plynu a ropy.

chladicí věže jaderné elektrárny
30.3.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Evropská ekonomika se potácí na hranici snad mikroskopicky rozpoznatelného růstu a jakékoliv ulehčení, například v podobě levnějších vstupů by znamenalo výraznou pomoc. Článek popisuje největší změny evropské i české energetiky za poslední dekádu a v závěru se pokusí definovat největší příčiny současného stavu v tomto důležitém odvětví.

12.8.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

V minulém roce ztratil Gazprom v dodávkách plynu pozici světové exportní jedničky. Nová, nekonvenční produkce břidlicového plynu v USA v roce 2012 přesáhla ruskou těžbu.

3.6.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Po krizi v 70. letech 20. století se tehdejší Evropské společenství vyrovnalo s vysokou závislostí na ropě a organizaci OPEC. V současné době se EU ocitá v podobné závislosti na mnoha energetických komoditách dodávaných z Ruské federace. Text článku přibližuje problematiku závislosti EU na dodávkách zemního plynu z RF a představuje varietu nástrojů, kterými Brusel a členské státy efektivně proti jednostranné závislosti bojují.

4.3.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Scramble for Africa je pojmem, kterým se nazývá období koloniálního dobývání afrického kontinentu mezi lety 1881 až 1914. Tehdejší evropské mocnosti pomocí armád obsazovaly území Afriky až do finální parcelace celého světadílu. Podobný je současný souboj Pobaltských zemí o prvenství ve vybudování vlastního LNG terminálu.

31.12.2012
Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Srovnání vývoje cen v 8 zemích EU ukazuje velmi zajímavá fakta. Např. pro běžnou českou domácnost se spotřebou 2,5-5 MWh/rok vzrostla cena elektřiny v roce 2011 na 229 % ceny roku 2001. Zatímco pro stejnou německou domácnost jen na 115 %. Přičemž současné ceny se velmi přiblížily (ČR 3,07, Německo 3,50 Kč/kWh).

29.11.2012
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Český stát prostřednictvím společnosti MERO (Mezinárodní ropovody) získal podíl na ropovodu TAL (The Transalpine Pipeline), který vede z italského Terstu do Rakouska a Německa. TAL se napojuje na ropovod IKL (Vohburg-Nelahozeves), který se stal v roce 1996 prvním strategickým posunem v diverzifikaci dodávek ropy do ČR.

6.8.2012
Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Popis a vysvětlení dynamického vývoje elektroenergetického sektoru, který je příznačný pro některé ze zemí EU a jež vedl k významným cenovým pohybům. Na kterou složku ceny liberalizace působí, jaké je její intenzita a délka trvání? To jsou otázky, které se následující text pokusí objasnit.

11.6.2012
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Po rozpadu SSSR převzala RF veškeré diplomatické závazky směrem k Evropě. Nový vztah mezi Ruskou federací a Evropskou unií nevyvíjel zpočátku jednoduše a do dnešní podoby dospíval v postupných krocích. Jednání po roce 2000 problematizovala situace kolem uznání Kosova či rusko-gruzínský konflikt (2008).

30.4.2012
Jan Hodač, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Energetická charta má nyní 53 členů, z neevropských zemí například Austrálie, Japonsko, Kazachstán nebo Uzbekistán. Evropskou unii v Chartě zastupují Evropská společenství a Euratom. Dále existuje sekce 24 pozorovatelských států (například Kanada, Írán, Nigérie, Katar, USA nebo Venezuela) a 11 institucionálních pozorovatelů.

16.4.2012
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Ruská federace garantuje jednu třetinu dodávek zemního plynu do Evropské unie. Tento podíl má ve střednědobém horizontu narůst na jednu polovinu. To je ale mnohými kritiky zpochybňováno, především kvůli neotevírání nových ložisek a neinvestování do nových projektů. Jaký je skutečný stav těžby plynu v Rusku? 
 
Reklama