Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.


30.5.2023
Ing. Veronika Dokoupilová, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Úpravy velkého množství starších rodinných domů do klasifikační třídy E, případně třídy D energetické náročnosti jsou realizovatelné opatřeními na straně obálky budovy i bez změn zdrojů tepla, pokud tato povinnost bude zavedena. Orientačně se s ní počítá po roce 2030.

Bytové domy na Jižním městě v Praze (Foto J. Hodboď)
20.6.2022
Ing. Veronika Kořenková, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Zpřísňování kritérií ENB a snaha o prosazení komplexního pohledu, nejen potřeby energií spojených s bydlením, ale i místem bydlení, způsobem dopravy atp. ukazují, že současný stav není systémově vyřešený. Splnit nová kritéria i ve stávajících budovách, z nichž mnohé neprošly ani základním zateplením, bude velmi náročné, i když nutné.

28.1.2022
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Článek se zabývá principy výpočtu měsíční metody dodané energie pro vytápění. Popisuje přehlednou formou jednotlivé mechanismy výpočtu dle patřičných norem. Je určen pro potřeby energetických specialistů a odborné veřejnosti.

26.1.2022
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Hodnocení energetické náročnosti budov závisí na velkém množství výpočtů, které musí být ve shodě s platnými právními předpisy. Článek uvádí související strukturu právních předpisů včetně norem a jejich stručné charakteristiky.

© Fotolia.com
18.5.2020
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Článek popisuje nové změny v právních předpisech, které se zabývají energetickou náročností budov v roce 2020. Pozornost je věnována fenoménu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Na praktickém příkladu popisuje způsob hodnocení energetické náročnosti pro běžnou novou budovu a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

15.5.2020
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Navždy nás opustil významný pedagog a odborník působící v oblasti vzduchotechniky, vytápění a termomechaniky Ing. Günter Gebauer, CSc., který většinu svého pracovního života působil na Vysokém učení technickém v Brně na Stavební fakultě, Ústavu Technických zařízení budov.

2.9.2019
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Jakub Horák, CEVRE Consultants s.r.o.

Recenzovaný Jaký zvolit tepelný zdroj pro rodinný dům s ohledem na investiční náklady, provozní náklady, neobnovitelnou primární energii, emise CO2 a emise ostatních látek? Analyzován je příklad dvojpodlažního rodinného domu. Výsledky hodnocení jsou srovnány podle zmíněných pěti kritérií.

17.12.2018
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Karolína Vyhlídalová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Článek se zabývá analýzou tepelné ztráty trubních rozvodů v modelu malé solární soustavy vytvořené v energetickém simulačním nástroji TRNSYS. Pozornost je věnována dopadu ztráty tepla potrubím na celkovou energetickou bilanci. Bylo zvoleno několik variant délky potrubí pro jeden typ soustavy. Výsledky uvedené v články názorně prezentují vliv různých délek potrubí na tepelné ztráty a následný dopad na energetickou bilanci sledované soustavy. 
 
Reklama