Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Peter Buday, PhD.


30.3.2020
Ing. Peter Buday, PhD., doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD., katedra KPS, SvF STU Bratislava

Je výhodné uplatnit zónovou regulaci v jednotlivých v místnostech, zejména v rodinných domech? V příspěvku je výsledek analýzy vlivu zónového vytápění při dvou různých typech předávání tepla na vnitřní operativní teplotu v jednotlivých analyzovaných zónách, které mají společnou dělicí konstrukci.

27.11.2017
Ing. Peter Buday, PhD., Ing. Rastislav Ingeli, PhD., katedra KPS, SvF STU Bratislava

Pri navrhovaní budov je potrebná elementárna analýza všetky faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na energetickú hospodárnosť. V danom príspevku sa venujeme analýze pomeru transparentných konštrukcií k netransparentným konštrukciám na potrebu tepla na vykurovanie a na potrebu tepla na chladenie.

12.10.2015
Ing. Peter Buday, PhD., Ing. Rastislav Ingeli, PhD., katedra KPS, SvF STU Bratislava

Aktuálne trendy vo vývoji stavebníctva poukazujú na neustále zdokonaľovanie sa v oblasti materiálovej bázy, bázy konštrukčného návrhu jednotlivých častí budov, ako aj ich samotného celku. Predložený príspevok pojednáva o špecifickej problematike konštrukčného vyhotovenia detailu balkónovej dosky s použitím prerušeného tepelného mostu – tepelnej izolácie s prechádzajúcou oceľovou výstužou v porovnaní s „klasickým riešením“, tepelným zaizolovaním celej balkónovej dosky. 
 
Reklama