Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,
 

Ilustrační obrázek, foto redakce

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

23.1.2019 | RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství
S ohledem na rostoucí výskyt léčiv, kosmetických přípravků, halucinogenních látek ve výtocích čistíren městských odpadních vod nelze doporučit nebo dokonce schválit již jednou použitých vod pro využití pro závlahy v zemědělství.

Aktuální informace k problematice vodovodů a kanalizací

12.8.2013 | RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství
Z diskuse v posledních 2-3 letech vyplývá, že finanční plány obnovy nejsou vesměs připraveny s odpovídající pečlivostí. Uplatnění teoretického procentuálního vyjádření roční potřeby („odpisu“) z hodnoty infrastrukturního majetku je obvykle zavádějící a vede ke zkresleným názorům.
 

Témata 2019

Tabulky a výpočty