Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,


Ilustrační obrázek, foto redakce
23.1.2019
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

S ohledem na rostoucí výskyt léčiv, kosmetických přípravků, halucinogenních látek ve výtocích čistíren městských odpadních vod nelze doporučit nebo dokonce schválit již jednou použitých vod pro využití pro závlahy v zemědělství.

12.8.2013
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

Z diskuse v posledních 2-3 letech vyplývá, že finanční plány obnovy nejsou vesměs připraveny s odpovídající pečlivostí. Uplatnění teoretického procentuálního vyjádření roční potřeby („odpisu“) z hodnoty infrastrukturního majetku je obvykle zavádějící a vede ke zkresleným názorům.