Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Miroslav Havrlent


13.4.2020
Ing. Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r. o., Piešťany, Slovensko

Podmienkou rozvoja CZT v nasledujúcom období bude dosahovanie kritérií stanovených pre „účinné CZT“. Teplárenské spoločnosti preto hľadajú vhodné variantné riešenia. V tomto príspevku ide o pohľad projektanta na konkrétny príklad kombinácie využitia geotermálnej vody a KVET. 
 
Reklama