Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Martin Šimko


7.11.2016
Ing. Martin Šimko, Slovenská technická univerzita v Batislave

Príspevok pojednáva o stavebno-energetických systémoch s aktívnou tepelnou ochranou (ATO), o spôsobe šírenia tepla, o akumulačnej schopnosti, o optimalizácii príslušnej hrúbky tepelnej izolácie a rozostupu rúrok. Rozhodnutie pre výskum vyplýva z možnosti aplikácie ATO na bytové domy so železobetónovými obvodovými stenami. 
 
Reklama