Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Martin Šimko, PhD.


25.10.2021
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov, Ing. Martin Šimko, PhD., Slovenská technická univerzita v Batislave

Vysoká kvalita vnútorného prostredia vyjadrená ukazovateľmi ako teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, koncentrácia oxidu uhličitého, či osvetlenosť má na zdravie, komfort a výkonnosť človeka veľký vplyv. Príspevok sa zameriava na vplyv zvýšenia vnútornej teploty na spotrebu energie.

7.11.2016
Ing. Martin Šimko, Slovenská technická univerzita v Batislave

Príspevok pojednáva o stavebno-energetických systémoch s aktívnou tepelnou ochranou (ATO), o spôsobe šírenia tepla, o akumulačnej schopnosti, o optimalizácii príslušnej hrúbky tepelnej izolácie a rozostupu rúrok. Rozhodnutie pre výskum vyplýva z možnosti aplikácie ATO na bytové domy so železobetónovými obvodovými stenami. 
 
Reklama