Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Martin Jindrák


25.1.2016
Martin Jindrák

Recenzovaný Při realizaci většiny rekonstrukcí škol v ČR nejsou vytvořeny podmínky pro výměnu vzduchu, a tím pro pobyt osob, dětí. Doplněním o systém řízeného větrání, ideálně se zpětným ziskem tepla, je kromě dosažení úspory provozní energie zajištěno požadované vnitřní prostředí.

4.9.2013
ATREA s.r.o., Martin Jindrák

Bezproblémový provoz bazénů a welness center závisí především na kvalitní a spolehlivé vzduchotechnice, řízeném větrání, odvodu vlhkého vzduchu a rychlé regulaci teploty. Významným výrobcem větracích jednotek s rekuperací tepla a dalších větracích a klimatizačních systémů je společnost ATREA s.r.o.

30.11.2011
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

V současné době jsme svědky problémů v rekonstruovaných panelových domech, ve kterých byla vyměněna okna a provedena termofasáda. Plísně a kondenzace jsou přesným opak původního stavu před rekonstrukcí, kdy byl v bytech velmi suchý vzduch. Vše je nutno řešit komplexně včetně větrání.

21.11.2011
Zdeněk Kaňa, Ing. arch. David Vašíček, HLC, s.r.o., Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Jde o ukázkovou realizaci brownfieldu vzniklého z opuštěného areálu bývalé školy. Kromě základních parametrů pro pasivní domy vč. systémů řízeného větrání s rekuperací zde bude využit i systém hodnocení SBToolCZ, který klade důraz na kvalitu budov z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody a záboru půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a zdraví.

16.3.2010
Martin Jindrák, ATREA

Vzduchotechnické systémy (VZT) se stále častěji stávají běžnou součástí výstavby rodinných a bytových domů. Se vzduchotechnikou se uvažuje už ve fázi ranné studie objektu, což umožňuje snažší integraci do dispozice objektu. Nechci popisovat vazby a systémy rovnotlakého větrání a cirkulačního teplovzdušného systému s větráním (vše s rekuperací tepla z odpadního vzduchu). Tato oblast je již dostatečně známá a popsána. Tento příspěvek popisuje malou část provozu VZT systému vč. vlivu na vnitřní mikroklima.

13.7.2009
Martin Jindrák, Atrea s.r.o.

S názvem energeticky pasivní dům (EPD) se dnes setkáváme na každém kroku. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není "IN". V praxi se však zoufalý majitel ptá, proč má v jarním období přehřátý objekt a nemůže si otevřít okno. Nefunguje mu ani přetlakové chlazení ve spojení s přímým zemním výměníkem. Někde se asi stala chyba...

14.5.2007
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Druhá část článku se věnuje principu rovnotlakého větracího systému a konkrétnímu řešení větrání v rámci revitalizace decentrálního systému větrání bytové jednotky. Jak jinak, než s využitím rekuperace odpadního tepla.

7.5.2007
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Článek navazuje na teoretické předpoklady autora publikované dříve týkající se použití větracích systémů s využitím rekuperace odpadního tepla, která jsou vhodná k zajištění optimálního mikroklimatu v interiéru bytů s důrazem na úspory energie a nutnost stálého větrání.

17.4.2006
Martin Jindrák, Ing. Štefan Krahulec, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.

V druhé části článku autoři mimo jiné porovnávají v energeticky pasivním domě skutečné spotřeby energií a skutečné energetické zisky s hodnotami vypočtenými a tabulkovými.

10.4.2006
Martin Jindrák, Ing. Štefan Krahulec, Atrea s.r.o

Jedná se o jednu z prvních realizací energeticky pasivního domu, která využívá ucelený systém teplovzdušného cirkulačního vytápění. Zkušenosti ukazují, že při podobných realizacích lze pracovat s intenzitou výměny vzduchu menší než 0,2 hod-1.

23.1.2006
Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.

V druhé části seriálu autor podrobněji popisuje rozdíl mezi rovnotlakou větrací jednotkou a mezi větrací jednotkou s cirkulační větví. Konkrétně pak ukazuje nejnovější výsledky měření vlhkosti reálného pasivního domu v Rychnově.

16.1.2006
Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.

Teplovzdušné vytápěné spojené s větráním se stále více prosazuje u nízkoenergetické výstavby. Kromě výhod přináší ale i problém nízké vlhkosti vzduchu v zimním období. Ten se ale projevuje rozdílně u rovnotlaké a cirkulační větrací soustavy.

2.5.2005
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních domů je jedním z nejživějších témat v oboru TZB. Zkušenosti získané při výstavbě a provozu nízkoenergetického domu v Koberovech byly uplatněny při návrhu a stavbě energeticky pasivního domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 
 
Reklama