Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Bc. Lukáš Mudroch


9.6.2008
Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED s.r.o.

U skladových areálů, průmyslových a zemědělských objektů je zasakování nyní nejběžnější způsob likvidace dešťové vody také z důvodu ekonomické dostupnosti. Současně odpadají povinnosti placení poplatků za odvod dešťových vod do kanalizace.

10.12.2007
Bc. Lukáš Mudroch, Marley

Článek shrnuje problematiku nakládání se srážkovou vodou. Zatímco k zasakování a akumulaci srážkové vody z RD není třeba povolení, k zasakování odpadní vody je vždy nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu.

12.9.2007
Bc. Lukáš Mudroch, Nicoll Česká republika, s.r.o.

Stavebníci se v poslední době stále častěji setkávají s relativně novou komplikací při stavebním řízení. V místech, kde kanalizace nemá dostatečnou kapacitu, stanoví Stavební úřad jako podmínku výstavby likvidaci dešťové vody na vlastním pozemku. 
 
Reklama