Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Katarína Lamperová


14.5.2018
Ing. Michal Venglár, prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Ing. Katarína Lamperová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky

Monitorovanie stavu konštrukcií pomocou nedeštruktívnych metód je jednou z možností ako efektívne predchádzať prípadnému poškodeniu konštrukcie. Niektoré konštrukcie, ako aj Most SNP v Bratislave nie je možné pre merania uzatvoriť a preto je navrhnutý merací systém veľmi vhodný na tieto účely. 
 
Reklama