Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Katarína Korytárová, PhD.


30.9.2020
Ing. Katarína Korytárová, PhD., Prognostický ústav, Slovenská akadémia vied

Autorka poukazuje na potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách a na prípadné riziká, ktoré vyplývajú z nevhodne zvolených prístupov, resp. absencie dlhodobej stratégie obnovy budov. Rizikovým faktorom je predovšetkým „efekt uzamknutia“, ktorý vedie k nevyužitiu celkového potenciálu úspor energie. 
 
Reklama