Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Archiv článků autora: doc. Ing. Karel Brož, CSc.


24.3.2008
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Doc. Brož inicioval a svým přičiněním vytvořil za svůj život nespočet významných realizací. K jedné z mnoha určitě patří energetické zásobování výukového střediska ČVUT v jihočeském Herbertově. Následující článek, na jehož přípravě se na sklonku svého života i sám podílel, popisuje jak význam tohoto střediska pro výzkum v oblasti alternativních zdrojů, tak přímo jeho energetické zásobování.

11.4.2006
Doc. Ing. Karel Brož, CSc., ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí

Článek podává přehled o cenách fosilních paliv, elektřiny a tepla v ČR a předpoklady pro jejich další vývoj v evropském kontextu.

15.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Popis systému zásobování energiemi ukazuje nejen unikátní řešení českých vědců a techniků, ale získané výsledky mohou být i velmi užitečným zdrojem informací o nízkoenergetické stavbě v podmínkách anatarktického léta. Ty se kupodivu příliš neliší od podmínek české zimy.

9.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí

Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995. 
 
Reklama