Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC)

Vedoucí Zkušebny spalovacích zařízení na Výzkumném energetickém centru (VEC) CEET VŠB-TUO. Vzdělává veřejnost o tom, jak správně topit a neznečišťovat zbytečně ovzduší. Vytváří show Smokeman zasahuje.

Archiv článků autora:10.12.2023
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC)

Recenzovaný V Česku dosud přibližně 15 % domácností topí v kotli na pevná paliva, ale situace se postupně mění k lepšímu. Moderní kotle a správné postupy obsluhy dokáží kvalitu ovzduší pozitivně ovlivnit už nyní. Chcete ušetřit za palivo a méně kouřem obtěžovat sebe i své okolí?

24.6.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Nová SMOKEMANova videa o Desateru správného topiče spatřila světlo světa a byla „vypuštěna“ do virtuálního světa. Jak to celé probíhalo, chcete nahlédnout pod pokličku?

17.6.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Zjednodušeně řečeno: „jen“ čtyři základní faktory zásadně ovlivní to, co jde z našeho komína, pokud domácnost vytápíme pevnými palivy. Jde o to, do čeho to dáváme, co tam dáváme, kdo to tam dává, a jak se o zařízení stará.

9.6.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Pokud nebudeme řádně větrat, budeme mít co do činění s plísněmi. Nestačí vzduch „jen“ čistý (např. čističky vzduchu), ale i čerstvý, se správnou koncentrací oxidu uhličitého a vlhkosti.

3.6.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Teplota spalin v kouřovodu (za spalovacím zařízením) je v domácích podmínkách jednoduše měřitelná teploměrem a poskytuje užitečné údaje o stavu spalovacího zařízení (zanesení výměníku), způsobu jeho provozu, míře využití vložené energie v palivu a může upozornit na nebezpečí spojené s kondenzací dehtů a vodní páry ve spalinové cestě.

13.5.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

TZB-info doporučuje Zdroj tepla, v němž se spalují pevná paliva, se skládá z vlastního spalovacího zařízení a spalinové cesty. Údržba a čištění se týká obou těchto částí a jejím základním cílem je bezpečný provoz a maximalizace využití energie paliva, tedy účinnost.

SMOKEMANovo desatero správného topiče
6.5.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Četnost a množství přiloženého pevného paliva zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu spalování v kotli, kamnech či krbu. Jedním z důvodů, proč je spalování v dobře provozovaném automatickém kotli velmi kvalitní, je časté přikládání paliva po malých dávkách.

29.4.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Bez vzduchu není oheň. Pokud se kyslík obsažený ve vzduchu nedostane k hořlavině, tak neproběhne žádné spalování, pokud se jej k ní dostane omezené množství, spalování proběhne jen částečně, tedy nedokonale.

22.4.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Odpadky je třeba třídit, pokud je nemůžeme opětovně použít na nové výrobky, je správné je spálit a využít energii v nich obsaženou. Aby se tak stalo s minimem emisí škodlivin, je třeba tak učinit ve spalovně odpadů, a ne v „malých“ kotlech či kamnech, kde to jde velmi špatně.

3.4.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

SMOKEMAN se zrodil k tomu, aby svým desaterem správného topiče pomohl těm, kteří obsluhují svá kamna, krby a kotle na pevná paliva.

1.4.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. František Hopan, Ph.D.

Aby hořlavina obsažená v palivu řádně shořela, a tím nám předala energii, je potřeba zajistit minimálně 4 podmínky – musí tam být, musí se k sobě přiblížit, musí se jim chtít a musí mít čas a prostor.

foto © Konstantin Kulikov - Fotolia.com
21.2.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. Pavel Bialek, Martin Chmelář

Odborný Prach nasátý do plynového kotle se spalovacím vzduchem z venkovního prostředí nepředstavuje s ohledem na svou velikost a vypočtené množství významný problém pro zanesení teplovodního výměníku. Měřeno bez znečištění prachem z vnitřního prostředí, například částečkami z látek, chlupy, vlasy apod.

16.2.2021
Ing. Oleksandr Molchanov, Miroslav Jaroch, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Leopold Benda, Ing. Roman Swaczyna

Recenzovaný Použitím elektrostatického odlučovače byly emise prachu (TZL – tuhé znečišťující látky) z kotle na pevná paliva sníženy hluboko pod úroveň požadavků dle ČSN EN 303-5 – třída 5 a směrnice o Ekodesignu. V této práci je uveden popis konstrukce odlučovače a také jsou představené dosažené emisní parametry kotle o výkonu 250 kW.

7.12.2020
Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Oleksandr Molchanov, VŠB-TUO, CEET, Výzkumné energetické centrum

Recenzovaný Tato studie byla zaměřena na pozorování zděného komína s izostatickou vložkou, určeného pro odvod spalin ze spalovacího zařízení malého tepelného výkonu spalujícího pevná paliva, s ohledem na výskyt kondenzace.

10.2.2020
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Vendula Laciok, Ph.D., Zdeněk Kysučan, Jiří Kremer, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Ryšavý

Recenzovaný Dřevo spalované v kotli, kamnech, krbové vložce má mít přijatelnou vlhkost, aby spalování probíhalo hospodárně a minimalizovalo poškozování ovzduší. Proces sušení, vhodné podmínky a potřebná doba jsou popsány v článku.

28.10.2019
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Oleksandr Molchanov

Recenzovaný Byla provedena měření na osmi moderních kotlích na pevná paliva, které splňovaly požadavky na ekodesign v reálném provozu. V této práci jsou uvedeny jejich dosažené emisní a provozní parametry.

10.12.2018
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Stanislav Bajer, Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Martin Garba, Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Miroslav Jaroch

Recenzovaný Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je uvedeno, jaký je následný postup při prokázání spalování odpadu a jaké sankce hrozí majiteli dotčeného spalovacího zařízení. 
 
Reklama