Archiv článků autora: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
 

Údržba elektrických zařízení a hromosvodů

14.9.2010 | Jiří Hemerka, dipl. tech.
Na první pohled nepodstatné pochybení ve zpracování revizní zprávy může mít nepříjemné následky při soudním řešení mimořádné události, která s revidovaným elektrickým zařízením souvisí. To byl také jeden z důvodů pro zpracování tohoto příspěvku.

Filtrace atmosférického vzduchu III

31.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Poslední díl seriálu o konstrukci filtrů do vzduchotechnických jednotek a jejich dimenzování.

Filtrace atmosférického vzduchu II

17.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání, které se zkouší a třídí dle převzaté evropské normy ČSN EN 779 a na filtry s vysokou účinností (vysoce účinné filtry), které se zkouší a třídí dle převzaté normy ČSN EN 1822.

Filtrace atmosférického vzduchu I

3.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Ochrana a tvorba vnitřního (pracovního a obytného) prostředí patří mezi hlavní oblasti ochrany životního prostředí, neboť ve vnitřním prostředí tráví člověk převážnou část svého života. K vytvoření tepelné pohody a zdravotní nezávadnosti prostředí je zde zapotřebí splnit celou řadu podmínek - činitelů pohody prostředí, mezi které patří čistota vzduchu ve vnitřním prostředí.

Úprava stávajících elektroinstalací (II)

14.4.2005 | Jiří Hemerka, dipl. tech.
Pokračování vysoce užitečného přehledu, kde ovšem autor již v úvodu prvního dílu předeslal, že se jedná o téma velice ožehavé, při jehož výkladu se názory uznávaných odborníků často liší.

Úprava stávajících elektroinstalací (I)

7.4.2005 | Jiří Hemerka, dipl. tech.
Důvodem k napsání článku je poměrně obtížné zjištění požadavků dříve platných norem, jejichž obsah je nutno znát pro vyhodnocení elektroinstalace v době jejího vzniku.

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (III)

3.1.2005 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Třetí závěrečná část příspěvku je zaměřena na stanovení emisí a koncentrací vybraných znečišťujících látek výpočtem a jejich porovnání s emisními limity. Na závěr jsou uvedeny praktické příklady výpočtu předpokládané koncentrace škodlivin.

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (II)

27.12.2004 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Druhá část příspěvku upozorňuje na novou legislativu se zaměřením na spalovací zdroje, v přehledných tabulách jsou uvedeny sazby pro zpoplatněné látky a emisní limity podle druhu paliva.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I)

20.12.2004 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Příspěvek je rozdělen na tři články, první část je zaměřena na popis hlavních znečisťujících látek vznikajících při spalování, vysvětlení pojmů a mechanizmu vzniku emisí, působení imisí a obsahuje i souhrnnou přehlednou informaci o nové legislativě v ochraně ovzduší se zaměřením na malé zdroje.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 05.11.2014 10:20
 

Témata 2018

technická podpora výrobců
 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro