Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Archiv článků autora:11.1.2023
Ing. Aleš Bufka, Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR činil v roce 2021 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT – SHARES 17,7 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 15 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 24 %.

18.6.2020
Ing. Aleš Bufka, Mgr. Jana Blechová Tourková, Ing. Miloslav Modlík, Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO zpracovalo souhrnný materiál popisující uplatnění plynových kotlů do 50 kW v domácnostech. V tomto článku je uveden vývoj cen plynu a následně počty dodávek plynových kotlů podle kategorií členění na konvenční a kondenzační aj.

5.11.2019
Ing. Aleš Bufka, Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Recenzovaný TZB-info doporučuje Článek přináší jak souhrnné tak i podrobné informace o zásobách, těžbě a využití uhlí v České republice. Nabízí porovnání s rokem 2010 a je doplněn o názorné tabulky a grafy.

25.7.2019
Ing. Jana Veverková, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu

Recenzovaný Článek je zaměřen na představení obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetické bilance jako zdrojů primární energie, během procesu transformace a jejich využití ke konečné spotřebě. První část je věnována základní terminologii a primárním zdrojům energie, druhá část se zaměří na proces transformace a konečnou spotřebu. 
 
Reklama