Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jan Vidim


4.9.2012
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Šetřit z hlediska měření a regulace znamená kromě řádné údržby řídicího systému i periferií a optimálního nastavení požadovaných hodnot také používání vhodných algoritmů, které umožňují využít potenciál instalované technologie na maximum. Jinými slovy – důmyslná regulační strategie umí jak uspořit spotřebovanou energii, tak snížit opotřebení systému například díky méně častému spínání kotlů, čerpadel a chladicích strojů.

Modul M580 pro měření stringových proudů
28.12.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Energetické rozvodné systémy používají pro indikaci poruch tzv. poruchové transparenty - světelné panely, které indikují poruchy na zařízení. Domat Control System v tomto článku také představí modul M580 pro měření osmi stejnosměrných stringů až do 100 A, který se používá pro měření stringových proudů a detekce poruch u fotovoltaických elektráren.

21.12.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.

10.10.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Budovy, které kolem nás denně vidíme vyrůstat, jsou již bez výjimky doslova protkány sítěmi kabelů. Mezi ně patří i komunikační sítě pro technologie řízení budov, jako je větrání, vytápění a klimatizace, osvětlení a zabezpečovací a protipožární systém, ale i další, méně nápadné – například měření energií.

23.5.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

V posledních měsících roku 2010 byly připojovány do distribuční sítě desítky fotovoltaických elektráren, jejichž provozovatelé se logicky museli soustředit na povinnosti spojené s uvedením elektrárny do provozu. V první polovině roku 2011 se začínají projevovat závady a nedodělky, které vznikly při překotném zimním oživování.

29.3.2010
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Článek popisuje možnosti integrace vzduchotechnických a klimatizačních jednotek s vlastní regulací do systémů řízení budov. Pokud se zúčastněným stranám podaří předem přesně domluvit, jakým způsobem a s jakými funkcemi budou komunikovat, vyhnou se problémům při realizaci a zpoždění dodávek. Zařízení s vlastním řídicím systémem se v dodávkách objevují stále častěji a to do jisté míry mění pohled na úlohu profese měření a regulace.

25.2.2010
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Autor ve svém článku pojednává o možnostech kvalitního řízení s prvky inteligence. Velmi přesnou, věcnou a zajímavou formou předává čtenáři své praktické zkušenosti z oblasti řídicích systémů a upozorňuje na časté omyly, které se vyskytují v průběhu projekční a realizační fáze.

24.8.2009
Ing. Jan Vidim, Domat Control Systems

Příspěvek představuje dvě realizace vzduchotechnických jednotek pro výrobní technologie s vysokými požadavky na přesnost regulace teploty a vlhkosti v prostoru a zároveň s energeticky úsporným řešením zdrojů.

16.2.2009
Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Příspěvek popisuje komunikační možnosti současných regulačních komponent, dostupných na trhu, a soustředí se na propojení pomocí IP sítí, a to jednak v rámci budovy, jednak pro dálkový přístup k zařízení. Ukazuje, jakými způsoby se dá řešit vazba technologické sítě na rozvody v budově, a na několika příkladech je ilustruje. V další části jsou popsány přínosy a rizika u jednotlivých modelů, a to jak z hlediska uživatele, tak realizačních a servisních firem, především pokud jde o bezpečnost, funkce systému a investiční a provozní náklady. V závěru shrnuje zkušenosti z realizovaných akcí.

23.7.2007
Ing. Jan Vidim

Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. Pokud je správně naprojektovaná, instalovaná z hlediska topenářského i měření a regulace, oživená a pravidelně kontrolovaná, zabrání významným škodám na zařízení.

11.6.2007
Ing. Jan Vidim

V praxi se u systémů měření a regulace velmi často setkáváme s chybně nainstalovanými čidly nebo jejich částmi. Nesprávná instalace má zásadní vliv na funkci celého regulačního okruhu. Článek shrnuje několik základních pravidel pro montáž čidel.

14.5.2007
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

K dodávkám technologických celků, jakými jsou vzduchotechnické systémy, kotelny, chladicí soustavy nebo plynové hospodářství, patří i kvalitní a rychlý servis. Kvalitní servis znamená kvalitní charakteristika závady ze strany zákazníka. To bývá často problematické. Řešení přináší následující článek.

11.4.2007
Ing. Jan Vidim

Cílem seriálu je přiblížit "ryzím topenářům" možnosti a omezení MaR. Upozornit je na potenciální problémová místa vzájemné spolupráce při projektování a instalaci technických zařízení budov a na technické možnosti, které dnešní MaR nabízí.

2.1.2006
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Příspěvek popisuje vlastnosti autonomní a komunikativní regulace jednotlivých místností, hodnotí technologické trendy posledních let a jejich vliv na volbu typu regulace. Ukazuje, jaké možnosti má komunikativní regulace při úsporách energie a zvyšování komfortu v budově. 
 
Reklama