Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.

Dlouhodobě pracuje jako odborný asistent na Katedře technických zařízení budov fakulty stavební na ČVUT v Praze.

Archiv článků autora:30.1.2023
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.

Odborný Splnění kritérií energetické náročnosti budov vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost spotřebě energií, které vyvolává větrání. Návrh větrání ovlivňuje více předpisů. Jejich přehled je v článku s krátkým komentářem.

17.5.2010
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Recenzovaný Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší. Článek dále popisuje vnitřní i vnější ovzduší včetně škodlivin, které se ve vzduchu vyskytují.

26.4.2010
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Článek popisuje program Contam 2.4, který je používán pro modelování vnitřního prostředí staveb, větrání a koncentrací škodlivin ve vzduchu.

1.6.2009
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Spotřeba energie na větrání budov je s ohledem na zajištění kvality vnitřního vzduchu a při postupném snižování potřeby energie na vytápění stále výraznější položkou v celkové energetické bilanci. Je nutné najít kompromis mezi dodržením hygienických požadavků na větrání při optimalizaci vynaložené energie.

16.2.2009
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Pro odvedení oxidu uhličitého vzniklého dýcháním je potřeba 29,2 m3.h-1 na osobu. Rozhodující škodlivinou v koupelnách je však vlhkost. V následujících výpočtech je stanoveno množství větracího vzduchu pro koupelnu vybavené jak vanou, tak sprchou, neboť produkce vlhkosti se v těchto případech velmi liší.

1.5.2006
Ing. Hana Doležílková, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Stanislav Frolík

Hodnocení životního cyklu slouží k regulaci a snižování dopadů výrobků na životní prostředí. Hodnoty uvedené v článku jsou původní výsledky předkládané prvně odborné veřejnosti a významná část z nich je i pro obor vytápění.

6.2.2006
Ing. Hana Doležílková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

V druhé části článku autorka porovnává jednotlivé způsoby výpočtu množství větracího vzduchu. V závěru pak ukazuje, že v obytných budovách, kde jsou lidé nejvýznamnějším zdrojem škodlivin, je rozhodující kritérium kvality vnitřního vzduchu koncentrace oxidu uhličitého.

30.1.2006
Ing. Hana Doležílková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Vzduchotěsnost budovy vede ke snižování spotřeby energie na vytápění, ale projevuje se negativně na zhoršení kvality vnitřního prostředí. Autorka rozebírá jednotlivé ovlivňující faktory a porovnává naše a zahraniční legislativní požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. 
 
Reklama