Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. František Vranay


23.10.2006
Ing. František Vranay, TU v Košiciach, SvF KTZB

Priamo na odbernom mieste (byt, objekt,...) sa meria len dodané množstvo TV a nie aj teplota. Vznikajú tak odchýlky od skutočne dodanej energie v teplej vode. Z toho vyplýva hlavná požiadavka o zabezpečenie rovnakej vstupnej teploty na každom odbernom mieste.

10.9.2004
Ing. František Vranay, KTZB SvF TU v Košiciach

V súčasnosti je široký sortiment materiálov na výrobu potrubí používaných v technických zariadeniach budov a na rozvod rôznych technologických médií. Vzhľadom k ich rôznym vlastnostiam a cenám je nutné zvážiť vhodnosť použitia na daný účel.

13.7.2004
Ing. František Vranay, Katedra TZB Stavebnej fakulty TU v Košiciach

Rastúce ceny energií nás nútia sa hlbšie zamyslieť nad ich celkovou ekonomickou bilanciou. V prvom rade nás zaujíma, koľko finančných prostriedkov nám odčerpá z našich peňaženiek. Pre porovnanie si zvoľme priemernú rodinu s 3 členmi v domácnosti bývajúcej v rodinnom dome. 
 
Reklama