Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 

Zavádění BIM u již existujících staveb

7.1.2019 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Wernerová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Předmětem příspěvku je proces zavádění BIM do již existujících staveb. BIM model vzniká buďto při přípravě nové investiční zakázky, anebo jej lze dodatečně implementovat ve fázi provozu a užívání. Cílem příspěvku je přiblížit tento složitý a náročný proces a definovat důležité faktory ovlivňující jeho úspěšné zavedení.
Povinnosti vlastníka stavby vyplývající z právních předpisů ČR

Povinnosti vlastníka stavby vyplývající z právních předpisů ČR

1.1.2018 | doc. Ing. František Kuda, Csc., Ing. Eva Wernerová, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství
Článek se zabývá povinnostmi vlastníka staveb, které vyplývají z platných právních předpisů ČR. Zákonné povinnosti vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011. V článku jsou jednotlivé zákonné požadavky uvedeny s odkazem na konkrétní legislativní předpisy.

Teoretické aspekty problematiky správy a údržby bytových domů

10.11.2014 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Cílem článku je uvést metody a nástroje, kterými lze hodnotit náklady během provozní fáze životního cyklu staveb. Určování nákladů životního cyklu staveb je důležitou částí každého výstavbového projektu a předběžné stanovení nákladů v provozní fázi životního cyklu přispívá k udržitelnosti budoucího stavebního objektu.

Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu

3.11.2014 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Předmětem článku je stanovení východisek, která byla motivem pro vznik certifikované metodiky „Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu“. Metodika byla vytvořena s cílem formulace postupů a obsahové náplně při zvyšování kvalifikace osob, zabývajících se správou majetku, zj. bytového fondu. Zmíněná metodika je orientována na čtyři skupiny osob, které se správou majetku v oblasti bytového fondu přicházejí do kontaktu.
Nová publikace Facility management v technické správě a údržbě budov

Nová publikace Facility management v technické správě a údržbě budov

1.5.2013 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ing. Eva Beránková a kol., Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
Úvod ke knižní novince, která přináší nejnovější informace o Facility managementu z pohledu technickoekonomické správy majetku a udržitelnosti užitku budov a bytového fondu.

Komplexní agenda pro uvedení stavby do provozu a při užívání stavby

10.1.2012 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Existuje provázanost facility managementu z pohledu technicko-ekonomické správy majetku a provozu budov a komplexní agendy vedené při užívání staveb zejména na prostorový a stavební pasport, ale zejména na dokumentaci pro předání a převzetí stavby do užívání a dokumentaci nutnou pro výkon správy majetku.
 

Témata 2019

CAD a BIM knihovny