Archiv článků autora: prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 

Vyhláška č. 276/2007 - účinnost kotlů

11.2.2008 | prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Od listopadu 2007 je v platnosti vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů. Na doprovodném programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 byla této problematice věnována samostatná přednáška prof. Františka Hrdličky, kterou nyní uveřejňujeme jako samostatný článek.

Perspektivní malé a střední zdroje na tuhá paliva

3.9.2007 | prof. Ing. František Hrdlička, CSc., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní
Příspěvek, který byl přednesen na konfrenci Vytápění Třeboň 2007 a nebyl zařazen do sborníku. Politika EU a zásady jejího vývoje, přehled současného stavu využívání biomasy v ČR, přehled emisních limitů pro střední zdroje na tuhá paliv s uvedením nejvýznamnějších výrobců kotlů pro spalování biomasy.

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (III)

3.1.2005 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Třetí závěrečná část příspěvku je zaměřena na stanovení emisí a koncentrací vybraných znečišťujících látek výpočtem a jejich porovnání s emisními limity. Na závěr jsou uvedeny praktické příklady výpočtu předpokládané koncentrace škodlivin.

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (II)

27.12.2004 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Druhá část příspěvku upozorňuje na novou legislativu se zaměřením na spalovací zdroje, v přehledných tabulách jsou uvedeny sazby pro zpoplatněné látky a emisní limity podle druhu paliva.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I)

20.12.2004 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Příspěvek je rozdělen na tři články, první část je zaměřena na popis hlavních znečisťujících látek vznikajících při spalování, vysvětlení pojmů a mechanizmu vzniku emisí, působení imisí a obsahuje i souhrnnou přehlednou informaci o nové legislativě v ochraně ovzduší se zaměřením na malé zdroje.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 05.11.2014 10:20
 

Témata 2018

CAD a BIM knihovny
 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro