Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Filipe Ventura


30.9.2013
Filipe Ventura, Universidade Tecnica de Lisboa, Portugalsko

Předložená studie popisuje metodiku pro určení emisí uhlíku ze systémů HVAC za účelem zhodnocení možných alternativních zelenějších systémů. Byla provedena případová studie v nemocniční budově ve Faru v Portugalsku, přičemž jako koncová zařízení byly uvažovány fan-coil jednotky a chladicí trámy. 
 
Reklama