Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.


2.11.2020
Ing. Romana Erdélyiová, doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilina, Slovensko

Príspevok opisuje najnepriaznivejší variant požiaru v skúmanom priestore halového objektu určeného na skladovanie. Vybraný požiarny scenár je riešený pomocou softvéru FDS (Fire Dynamics Simulátor). 
 
Reklama