Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program Aquatherm Praha Meeting 2022

Zveme vás na doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha, který se koná 19.–22. 4. 2022 na výstavišti v Letňanech.


Generální dodavatel doprovodného programu: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info.cz a Estav.cz

Program je součástí celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body. Festival nářadí v úterý a akce ve čtvrtek a pátek jsou zařazeny zároveň do celoživotního vzdělávání CTI ČR a hodnoceny 2 body.

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Itinerář doprovodného programuje bude průběžně aktualizován. Vstup na přednášky je zdarma.

Program

ÚTERÝ 19. 4.
STŘEDA 20. 4.
ČTVRTEK 21. 4.
PÁTEK 22. 4.

Úterý 19. dubna 2022

FESTIVAL INSTALATÉRSKÉHO NÁŘADÍ a XVII. ročník Vědomostní olympiády 2022, krajské kolo

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá: Cech topenářů a instalatérů České republiky
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, PhD., TZB-info

10:30–14:00 Novinky z oblasti nářadí, nástrojů, techniky a dalšího řemeslného vybavení, široký výběr nářadí různých značek
Digitalizované nástroje, nové výrobní technologie a jejich propojení s tradičními řemeslnými postupy
Diskusní setkání s osobnostmi v oboru
Praktické ukázky, poradenství
Zajímavosti z historie instalatérského řemesla
Soutěže pro návštěvníky o věcné ceny
Fórum pro spolupráci firem a škol
Ocenění 10 nejlepších žáků SOŠ a SOU v soutěži Vědomostní olympiáda 2022 a školy, ze které vzešel vítěz krajských kol
Slavnostní udělení Cena Franze Zieglera 2022 a Výroční topenářské ceny 2022

NOVÉ POVINNOSTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA A ROZÚČTOVÁNÍ

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá: portál TZB-info
moderuje: Ing. Josef Hodboď

14:00–15:20 Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1. ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechna instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.

O náklady s novou legislativou se jedná převážně u měřičů topných nákladů. U vodoměrů se termínově kryje a jde ruku v ruce legislativa s běžnou výměnou/metrologickým ověřením. U rozdělovačů topných nákladů, pokud je jejich životnost delší, vznikne vynucená investice, bude třeba jejich výměna za rádiové (dálkově odečitatelné) k 1. 1. 2027

 • Legislativní požadavky, definice
 • Aktuální situace v oblasti měření, zastoupení dálkových odečtů ve stávajících instalacích
 • Nejčastější dotazy
V bloku vystoupí zástupci ARTAV, ENBRA, a.s. a ISTA Česká republika.

Středa 20. dubna 2022


ČVUT UCEEB FÓRUM

přednáškový sál 1 – vstupní hala 1

pořádá: ČVUT UCEEB

10:30–11:00 Systémy pro získávání vody ze vzduchu, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. a Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
V rámci přípravy českého pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji tým výzkumníků z ČVUT UCEEB vyvinul autonomní systémy pro získávání vody ze suchého horkého pouštního vzduchu. Autonomní systém s návrhovou produkcí 100 l/den vestavěný do dvou přepravních námořních kontejnerů byl testován v poušti ve Spojených arabských emirátech. Jeho obdoba je nyní součástí českého pavilonu, kde produkuje vodu pro zalévání zahrady. V současné době se laboratorně testuje menší systém s produkcí okolo 8 l/den určený pro přepravu na korbě automobilu.
11:00–11:30 Počítačové simulace jako nástroj pro navrhování budov, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.ad
Výpočet budovy v pokročilém simulačním programu umožňuje podrobněji zohlednit vliv slunečního záření, akumulace, konkrétní regulace technických zařízení, profilů zátěže apod. Vytvoření modelu budovy/systému umožňuje celou řadu analýz od změn vlastností obálky budovy či velikosti technologie (jako podklad pro rozhodování developera o investici) přes testování okrajových podmínek provozu (jako podklad pro specialistu v oblasti regulace) po kombinování různých technologií, technických systémů a zdrojů energie (jako podklad pro projektanty TZB). Rozsah využití počítačových simulací bude ukázán na řešených příkladech z praxe.
11:30–12:00 Pokročilé energetické koncepty městských čtvrtí, Ing. Nikola Pokorný
Uhlíkově neutrální sousedství, energeticky nulové čtvrti a jejich hodnocení je stále aktuálnější téma. Budou prezentovány různé přístupy k hodnocení, jaké zdroje nám pomáhají a jaké nikoliv ve snaze dosáhnout na takové standardy. Jak navrhovat energetiku větších obytných celků? Pomáhají nám podrobnější simulace budov pro stanovení skutečného využití obnovitelných zdrojů v rámci souboru budov, případně pro stanovení reálných výkonových potřeb a potřebných akumulačních kapacit.
13:00–13:30 Zjednodušený nástroj pro podrobné bilancování budov s FV systémy, Ing. Jiří Novotný
Výsledky energetické bilance v průkazu energetické náročnosti budov pracují s měsíčními údaji energetických potřeb pro vytápění, přípravu teplé vody, větrání, osvětlení apod. Nový nástroj umožňuje podle základních parametrů budovy a výsledků bilance v PENB rozpočítat měsíční údaje do hodinového kroku. Díky tomu lze bilancovat reálnou využitelnost elektrické energie z FV systému v kombinaci s přímotopným vytápěním, tepelným čerpadlem, bateriovým úložištěm a ohřívačem vody, případně do bilance zahrnout i uživatelskou spotřebu elektrické energie (domácí spotřebiče).
13:30–14:00 Návratnost FV systémů v nových souvislostech a potenciál komunitní energetiky, Ing. Petr Wolf, Ph.D.
V říjnu 2021 došlo k prudkému nárůstu cen elektrické energie. Díky tomu se začali lidé více zajímat o úspory a svoji částečnou soběstačnost. Investice do obnovitelných zdrojů se nyní vyplácí často i bez nutnosti dotací. Dodávka přetoků elektrické energie do sítě nemusí být nevýhodná, jak tomu bylo dříve. Jak může vhodně využít situaci rozkolísaného trhu řada z nás? Jaké možnosti komunitní energetiky lze očekávat v ČR a proč má cenu sdílet energii s ostatními? A co na to velcí energetičtí hráči? Na uvedené otázky si odpovíme včetně modelových situací.
14:00–14:30 Rodinný dům připravený na energetickou flexibilitu systémů, Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
V přednášce bude představen energetický koncept rodinného domu realizovaného v pilotní instalaci. Koncept představuje dům s dominantním energonositelem elektrickou energií. Dům je vybavený velkým bateriovým uložištěm elektrické energie, fotovoltaickou elektrárnou a komplexním řízením toků energie při provozu. Součástí spotřeby energie je nabíjení elektrického vozidla. Podíváme se na příklady, jak je zabezpečené řízení vnitřního prostředí pro uživatele. Představíme si vybrané výsledky z probíhající energetické analýzy.
14:30–15:00 Autentická detekce a diagnostika chyb pro vybrané TZB systémy, Ing. Michael Harník
V souvislosti s narůstajícími nároky na energeticky efektivní provoz bude představeno praktické využití automatické detekce a diagnostik chyb (AFDD) pro vzduchotechnické jednotky a otopné soustavy. V rámci přednášky bude stručně představena problematika diagnostiky TZB systémů včetně výhod i bariér k její implementaci v budovách a budou popsány vybrané provozní chyby detekované během provozu určitých zařízení.
15:00–15:30 Systémy pro detekci vlhkosti v domech, Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Dlouhá živostnost budov je přáním skoro všech majitelů. Při využívání přírodních materiálů pro stavbu budov je nutné zajistit, aby podmínky uvnitř konstrukce neohrožovaly samotný konstrukční materiál, a to z toho důvodu, že do vnitřku konstrukce nevidíme. Senzory instalované přímo v konstrukci nám poskytnou informaci o podmínkách panujících přímo v konstrukci stavby, a díky tomu můžeme včas detekovat situace nebezpečné pro dřevo a další přírodní materiály. Prezentace představí novinky v oblasti systému pro kontinuální monitoring vlhkosti Moisture-Guard a zkušenosti s jeho nasazováním – ukázky z praxe, reálné úniky a možnosti detekce, ukázka sanace domu po dlouhodobém úniku vlhkosti a znázornění průběhu vysoušení z reálných dat vlhkosti konstrukčního materiálu.

Green Deal – VÝZVA K NOVÉMU POHLEDU NA TECHNOLOGIE PRO ENERGETIKU A KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

odborný garant programu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze

10:30–11:00 Registrace
11:00–11:30 EPBD4 – Budovy s nulovými emisemi od roku 2027?, prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ČVUT FSV K TZB
11:30–12:00 Hodnocení energetické náročnosti v ČR v roce 2022, Ing. Miroslav Urban, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
12:00–12:30 Oběhové hospodářství ve stavebnictví, Soňa Jonášová INCIEN
12:30–13:00 Vnitřní prostředí v souvislostech, Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
13:00–13:30 Voda – modrá udržitelná ekonomika, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
13:30–14:00 Nové výzvy požární bezpečnosti garáží, Ing. Pavla Pechová, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
14:00–14:30 Testování SRI v ČR, ČVUT FSV K TZB
14:30–15:00 Projekt TRIO – Rozšíření služeb pro Inteligentní dům, BRANDTECH/ČVUT FSV K TZB
15:00–15:30 Projekt CAMEB RESOPT – Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energie pro NZEB, ČVUT UCEEB
15:30–16:00 Moderní obnovitelné zdroje energie pro budovy, doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
16:00–16:30 Účast ČVUT s projektem FIRSTLIFE v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22, Ing. Ondřej Horák ČVUT FSV K TZB

Čtvrtek 21. dubna 2022

FÓRUM ÚSPOR

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá: MDL Expo s.r.o.
moderují: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

10:15–12:30 Soubor přednášek na téma Udržitelný a úsporný provoz domů a budov z pohledu dodavatelů technických zařízení a technologií. Podtitulem tohoto bloku je „jak topit a chladit co nejúsporněji a dostat ceny energií pod kontrolu“.

Podrobný itinerář přednášek bude průběžně aktualizován.

ENERGETICKÉ FÓRUM AQUATHERM PRAHA 2022

kongresový sál, 1. patro – vstupní hala 2

pořádá: portál TZB-info a MDL Expo s.r.o.
moderují: Mgr. Jiří Zilvar a Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info

13:00–16:00 I. Blok Česká energetická soběstačnost po invazi na Ukrajinu

 • Jaké přinese válka na Ukrajině změny a co se nejspíš naopak měnit nebude?
 • Co můžeme dělat, když do Evropy přestane proudit ruský plyn?
 • Vrátí se do hry uhlí?
 • Pomohou nám obnovitelné zdroje, akumulace a elektromobilita?
 • Ovlivní válka plánování nových jaderných zdrojů v ČR?
V rámci prvního bloku vystoupí Dana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Luděk Niedermayer, poslanec evropského parlamentu,  Michal Šnobr, poradce finanční skupiny J&T, soukromý investor, minoritní akcionář ČEZ a.s.
II. Blok Vliv plynu a ropy na ceny energií v ČR

 • Jak jsou vysoké ceny energie v porovnání s minulostí?
 • Jaký je podíl zemního plynu na cenách elektřiny?
 • Změní se role emisních povolenek?
 • Když bude hrozit nedostatek elektřiny, bude její ceny dál určovat trh?
 • Jaké jsou možnosti řešení energetické chudoby?
V rámci druhého bloku vystoupí Jiří Gavor, zakladatel konzultační firmy ENA, Blahoslav Němeček, partner pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě EY, Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ, a.s.
III. Blok Budoucnost uhlí a plynu ve vytápění

 • Teplárenství se v souvislosti s green dealem chystalo přejít na plyn. Jak to vypadá teď?
 • Jak je na tom Česko se zásobami uhlí pro vytápění?
 • Jak budou na rostoucí ceny plynu reagovat lokální plynové kotelny?
 • Do jaké míry lze v teplárenství uplatnit biomasu?
V rámci třetího bloku vystoupí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení, Ludvík Baleka, předseda představenstva společnosti Prometheus.

Pátek 22. dubna 2022

ČÍM VYTÁPĚT? VÝMĚNY KOTLŮ A VOLBA ZDROJE V SOUVISLOSTECH

přednáškový sál – vstupní hala 2

pořádá: portál TZB-info
moderují: Ing. Josef Hodboď a Ing. Zdeněk Lyčka

10:30 – 13:00 Které spalovací technologie pro vytápění jsou dostupné a splňují požadavky životního prostředí a ekodesignu?
Aktuální situace na trhu s kotli a tepelnými čerpadly. Aktuální dostupnost, krátkodobý výhled. Co ovlivňuje nabídku?
Lhůta pro realizaci akce v rámci NZÚ od schválení do realizace, důkaz aktivity žadatele, zohlednění inflace, změna zdroje v již schválené dotaci – např. z plynu na tepelné čerpadlo
Dostupnost dřeva a pelet. Nabídka v České republice a krátkodobý odhad dostupnosti a cen do září
Zprovoznění nevyužívaného komínu. Volba vložkování podle druhu paliva
Proč volit tepelné čerpadlo země-voda? Proč je správně tepelné čerpadlo s co nejvyšším topným faktorem?
Tepelné čerpadlo země-voda = přímá cesta ke splnění přísných požadavků PENB, Ing. Ondřej Kaňka, GEROtop spol. s r.o.
Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou a akumulací
Kombinace zdrojů – Trigenerace – kombinace peletového kotle, tepelného čerpadla a fotovoltaiky

Poznámka pořadatele:

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Itinerář doprovodného veletrhu bude průběžně aktualizován.

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a to celkem 3 body. Festival nářadí v úterý a akce ve čtvrtek a pátek jsou zařazeny zároveň do celoživotního vzdělávání CTI ČR a hodnoceny 2 body.

Aquatherm Praha Preview

Podívejte se na záznam online programu Aquatherm Praha Preview věnovaný novinkám z oboru TZB a upoutávkám vystavovatelů na jejich prezentaci na nadcházejícím veletrhu.

Záznam zde