AQUA-THERM NITRA 2010

12. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

Termín: utorok 9. 2. - piatok 12. 2. 2010
Miesto: AGROKOMPLEX NITRA, Výstavná 4, 949 01 Nitra
Otváracia doba: pre návštevníkov 9. - 11. 2. od 10.00 do 17.00 hod., 12. 2. od 10.00 do 15.00 hod.
  pre vystavovateľov každý deň od 9.00 do 19.00 hod.

Usporiadateľ:
Progres Partners Advertising, spol. s r. o.
log PPA
CZ - 110 00 Praha 1, Opletalova 55
Česká republika
tel.: +420/221 602 162, 224 218 403
fax: +420/224 235 033, 224 218 312


V krizi se projevila síla Aqua-thermu Nitra

Zdá se, že letošní Aqua-therm Nitra byl malým ostrůvkem prosperity v rozbouřeném moři ekonomické krize a celkového propadu nejen v oboru technického zařízení budov, ale také veletržního průmyslu jako celku. Kdyby divoké počasí nevzalo pár stovkám lidí chuť vyrazit na rozlehlé nitranské výstaviště, pravděpodobně by letos padl návštěvnický rekord veletrhu. celý článek

Fotogaléria z veľtrhu

Program konferencie Aqua-therm Nitra 2010Aqua-therm Nitra 2010 - súťaž o najlepší exponát

Po vyhodnotení prihlásených výrobkov sa komisia rozhodla udeliť 3 "čestné uznania" a 2 ocenenia "zlatá medaila".

Prestížnu zlatú medailu získali Kompaktné inverterové tepelné čerpadlo vzduch/voda GAIA MSER-XEE61 (BTK-bývanie, Bratislava) a Termovízna kamera testo 881-3 (K-TEST, s.r.o., Košice).

Čestné uznanie si z letošného Aqua-thermu odvezú tieto výrobky: Rozdeľovač ELITE BLACK LINE (Eurotherm spa, Frangarto, Taliansko), Teplovodný splyňovací kotol na drevo ATTACK DPX 25 PROFI (ATTACK, s.r.o., Vrútky) a Decentrálny systém vetrania so spätným získavaním tepla inVENTer (EUROTHERM s.r.o., Brezno).


Pozvánka partnerov veľtrhu

Ing. Anton ČELINSKÝ, cechmajster, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií: Vážení vystavovatelia, vážená odborná verejnosť a milí návštevníci, medzinárodný veľtrh AQUA-THERM Nitra si počas doterajšieho trvania získal veľkú popularitu v oblasti technických zariadení budov ...

Ing. František Kočí, riaditeľ Progres Partners Advertising: Vážení vystavovatelia, milí návštevníci, rád by som Vás opäť po roku privítal v Nitre a pevne verím, že návšteva tohtoročného, už dvanásteho ročníka Aqua-thermu, pre Vás bude rovnakým prínosom ako v rokoch minulých ...

Matthias Limbeck, Reed Exhibitions Messe Wien: Je nám potešením, že vás môžeme privítať na 12. ročníku veľtrhu Aquatherm v Nitre. Tento medzinárodný obchodný veľtrh zameraný na vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, inštalatérsku techniku a technológie meraní a regulácie je najdôležitejšou komerčnou akciou v týchto odvetviach na Slovensku ...

Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT: Milí návštevníci, vážení vystavovatelia! Po roku je tu opäť február, ku ktorému neodmysliteľne patrí veľtrh AQUATHERM v Nitre. Pre vystavovateľov je výbornou príležitosťou na prezentáciu svojich produktov či služieb a získanie nových obchodných partnerov a pre návštevníkov je zdrojom nespočetného množstva informácií ...

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., predseda SSTP: Milí návštevníci, Vzácni vystavovatelia, Vážená odborná verejnosť, dovoľte mi, aby som sa Vám opäť prihovoril v mene Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP), ktorá si v tomto roku pripomenie 20. výročie od svojho vzniku ...

Ing. Miloslav Pisár, riaditeľ, Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra: Ctené dámy, vážení páni, milí vystavovatelia a návštevníci, najlacnejšia energia je tá, ktorá je ušetrená! Preto aj úsporné opatrenia, regulácia, tepelné čerpadlá, využitie alternatívnej energie, zatepľovanie, izolácie a automatizácia - sú pojmy, ktoré sa u nás každoročne čoraz viac udomácňujú ...

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra: Milí návštevníci, vážení vystavovatelia, často sa hovorí "čo je doma, to sa počíta". Platí to aj o obnoviteľných zdrojoch energie. Vieme o nich, ale využívame ich len vo veľmi obmedzenom rozsahu. V minulom roku sa však aj u nás v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie "pohli ľady" ...Nikto z odboru TZB nechce na tohtoročnom Aqua-therme Nitra chýbať

Kríza a nutnosť hľadať maximálne úspory za teplo, plyn a vodu sú paradoxne zrejme príčinou toho, že i napriek neľahkej ekonomickej situácii sa mnoho firiem hlási na Aqua-therm Nitra, ktorý sa tento rok bude konať od 9. do 12. februára, bude teda takmer rovnaký počet vystavovateľov ako v minulom roku. "Firmy vedia, že ľudia v tomto čase hľadajú nové cesty ako znížiť náklady na bývanie, a preto zamieria práve na veľtrh, kde nájdu na jednom mieste novinky, rady odborníkov a ešte môžu vystavené výrobky ako kotle alebo tepelné čerpadlá kúpiť s výraznou zľavou," hovorí manažér projektu Michal Drážďanský z usporiadateľskej agentúry Progres Partners Advertising. Veľtrh doplní i tento rok sprievodný program "Nízkoenergetické dni", s veľkým počtom zaujímavých tém pre širokú verejnosť ako napr. "Úspora nákladov pri vykurovaní a príprave teplej vody v rodinných a bytových domoch", "Progresívne vykurovacie systémy" alebo "Klasické a obnoviteľné zdroje tepla pre energeticky úsporné domy".

Aqua-therm Nitra je najväčším veľtrhom v oblasti technického zariadenia budov na Slovensku, ktorý je určený odborníkom i širokej verejnosti. Každý rok na ňom predstavuje svoje novinky väčšina významných firiem v odbore a návštevníci tak majú možnosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami v oblasti vykurovania, ventilácie, klimatizácie, regulácie, sanity a ekológie.Vážení vystavovatelia,
prijmite, prosím, moje pozvanie zúčastniť sa na 12. ročníku veľtrhu AQUA-THERM Nitra. Dobre viem, že zložitá ekonomická situácia posledných mesiacov, ktorá sa odrazila nielen na slovenskom trhu, Vás núti dobre vážiť každý výdavok finančných prostriedkov. Súčasne ale dovoľte, aby som vám pripomenul, že veľtrh je stále jednou z najefektívnejších marketingových investícií. Žiadna iná forma marketingovej komunikácie Vám neumožní byť na jednom mieste v osobnom kontakte s tak veľkým množstvom potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov.

AQUA-THERM Nitra je dnes na Slovensku najväčší a z pohľadu odboru najdôležitejšou akciou v oblasti technického zariadenia budov. Potvrdil to i tohtoročný rekordný ročník, kedy navzdory už prebiehajúcim hospodárskym ťažkostiam, náš veľtrh opäť rástol. Čistá výstavná plocha sa oproti predchádzajúcemu roku zväčšila z 3 918 m² na 4 326 m² a rozšíril sa počet priamych vystavovateľov i návštevníkov. Možnosť vidieť naraz ponuku niekoľko desiatok firiem a získať zdroj informácií priamo od výrobcu, sú spoločne so stále väčším úsilím ušetriť za teplo, plyn a vodu, jasným dôvodom pre návštevu veľtrhu.

Verím, že jedinečné obchodné príležitosti, ktoré AQUA-THERM Nitra poskytuje všetkým, ktorí podnikajú v odbore vykurovania, vetrania, klimatizácie, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky, budú pádnym argumentom v rozhodovaní o účasti na ročníku 2010 i pre vašu firmu.

Príjemný pobyt na veľtrhu, mnoho nových kontaktov a uzavretých kontraktov praje

Ing. František Kočí
riaditeľ Progres Partners AdvertisingNOMENKLATÚRA VEĽTRHU
 • Zdroje tepla a odvody spalín
 • Rozvody, armatúry, regulácie, meranie a služby pre diaľkové siete, miestne siete a prípojky
 • Vykurovanie, potrubné rovzody, armatúry, regulácia a meranie v budovách
 • Čerpadlá, dúchadlá, kompresory, ventilátory
 • Klimatizácia, vetranie, čistenie, odsávanie, sušenie vzduchu a plynu
 • Chladenie
 • Zdravotná technika a zariaďovacie predmety
 • Izolácie
 • Montážne, servisné a prevádzkové služby, náradie a príslušenstvo, bezpečnosť práce
 • Ekologické, ekonomické a úsporné využitie energie, informatika a poradenstvo pre podnikateľov a občanov
 • Sauny, bazény, soláriá

Montáž
piatok 5. 2. - pondelok 8. 2. 2010

Demontáž
sobota 13. 2. - pondelok 15. 2. 2010

Prenájom plochy
radová plocha90 EUR/m2
rohová plocha110 EUR/m2
hlavová plocha127 EUR/m2
ostrovná plocha137 EUR/m2
voľná vonkajšia plocha50 EUR/m2
Horná plocha poschodového stánku+ 50 % z ceny prenájmu

Registračný poplatok
Za každého vystavovateľa a spoluvystavovateľa 80 EUR.
Poplatok zahŕňa záznam v tlačenom katalógu a na Internete.

Stavba stánkov
Oficiálnym realizátorom expozícií je Progres Partners Advertising, spol. s r. o.

Vedenie projektu
Progres Partners Advertising, spol. s r. o.
CZ - 110 00 Praha 1, Opletalova 55
Ing. J. Domorád, Mgr. M. Drážďanský
tel.: +420/221 602 162, 224 218 403
fax: +420/224 235 033, 224 218 312

Kontakt pre Slovensko
Progres Partners Advertising, spol. s r. o.
Koceľova 15, 821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
fax: +421/2/554 231 77
mob. tel.: +421/910 311 935

Reklama a Public Relations
Progres Partners Advertising, spol. s r. o. pripravuje k veľtrhu reklamnú kampaň, ktorá je orientovaná predovšetkým na odborných návštěvníkov. Na propagáciu využíva takmer všetky odborné periodiká vychádzajúce na Slovensku.
Okrem inzercie rozosiela tiež na 20 tisíc adries pozvánky na veľtrh.
Poukážky, ktoré je možno bezplatne vymeniť za vstupenky, môžu mať k dispozícii tiež vystavovatelia a rozoslať ich svojim obchodným partnerom. Progres Partners Advertising tiež úzko spolupracuje s odbornými garantmi veľtrhu.

Problematika, ktorou sa zaoberá veľtrh AQUA-THERM, je samozrejme zaujímavá i pre spotrebiteľov. Preto sa usporiadateľ veľtrhu zameriava na propagáciu veľtrhu i v dennej tlači a v časopisoch. Na veľtrh budú pozývať i reklamné spoty vo vysielaní slovenských televíznych a rozhlasových staníc. Propagáciu dopĺňa výlep billboardov po celom Slovensku, plagáty a pútače.

Progres Partners Advertising taktiež úzko spolupracuje s novinármi. Popri usporiadavaní tlačových konferencií, rozosiela redaktorom tlačové správy o príprave veľtrhu a v spolupráci s Agrokomplexom Nitra pre nich zriaďuje počas veľtrhu tlačové stredisko. Do tlačového strediska môžu vystavovatelia zadarmo umiestniť svoje propagačné materiály.

Usporiadateľ veľtrhu AQUA-THERM privíta akékoľvek zaujímavé informácie od vystavovateľov, ktoré by mohol už pred veľtrhom predať novinárom.

Špedícia
CENTRUM Sped
tel.: +421/37/655 49 56
AGROKOMPLEX Nitra
tel.: +421/37/655 49 56


Colnica
AGROKOMPLEX Nitra
tel.: +421/37/653 13 42

Ubytovanie
Hotel AGROKOMPLEXtel.: +421/37/653 45 41
Hotel ZOBORtel.: +421/37/652 53 81
Hotel OLYMPIAtel.: +421/37/653 67 27

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiér