Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
OS 02 - Vytápění

Vás zve na seminářSvaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4 - Podolí


Vážené kolegyně a kolegové,

Úprava vody pro otopné soustavy a zdroje tepla za účelem minimalizace koroze a provozních potíží, včetně eliminace přítomnosti vzduchu a s ní souvisejícím hlukem v otopných soustavách nabývá stále větší důležitosti. Odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí pro Vás připravila tento seminář na základě četných ohlasů z praxe prezentujících potíže s kvalitou otopné vody a s nedostatkem informací jak o předpisech, tak o možnostech technických opatření vedoucích ke zlepšení stavu otopné vody.

Seminář se pokusí odpovědět na otázky stran chemie vody, čištění usazenin a kalů, předpisů týkajících se požadavků na otopnou vodu, vstupu a likvidace vzduchu v otopných soustavách a provozních zkušeností s oběhovou vodou.

Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - odborný garant semináře

Účastníci semináře obdrží odborné podklady včetně textu všech přednášek.

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů zabývající se úpravou vody pro otopné soustavy. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, dvě židle, elektrická přípojka) za úhradu 8.000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 02/21082353
fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Program semináře:

8.30 hodPrezence účastníků
9.00 hodZahájení, odborné přednášky:
 • Úvod k problematice požadavků na otopnou vodu
  Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Chemie vody
  Doc. Ing. František Panáček, CSc.
 • Vzduch v otopných soustavách
  Ing. Vladimír Valenta
 • Úprava vody pro zdroje tepla
  Ing. Jiří Procházka
 • Úprava vody pro otopné soustavy
  - provozní zkušenosti
  Miroslav Matyáš
Přestávka na občerstvení
 
 • Úprava vody pro kotle a otopné soustavy
  Ing. Vratislav Kalouš
 • Poznatky s vazbou otopná tělesa a otopná voda
  Ing. Josef Gulyás, Ing. Stanislav Tajbr
 • Opatření k zamezení škod způsobených korozí v otopných soustavách
  Vladimír Říha
Firemní přednášky vystavujících firem
13.00 hodPředpokládané ukončení semináře


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání:
Svaz českých a moravských bytových družtev, Podolská 50, Praha 4 - Podolí. Doprava: tramvaje č. 3, 17 - Stanice Dvorce.

2. Přihláška:
závaznou přihlášku zašlete do 4.4.2002.

3. Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním semináře a na zhotovení sborníku
- pro členy STP - 700,- Kč
- pro ostatní - 1.000,- Kč

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, zahrnuje náklady spojené s organizací semináře.

4. Úhrada poplatku:
poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, číslo účtu 43837-011/0100, variabilní symbol 202 02 02, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel : 02/21082353
fax.: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama