Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o. otevřela nové školicí středisko

Školicí středisko Accademia Termotechnica Giacomini v Jablonci nad Nisou obsadilo celé jedno patro trojkřídlé budovy a ukazuje prvky podlahového, stropního a stěnového vytápění spolu s řadou dalších prvků moderního vytápění.

Přípitkem a přestřižením pásky bylo za účasti zákazníků z řad Kvalifikovaných prodejců GIACOMINI na provozovně GIACOMINI CZECH, s.r.o. v Jablonci nad Nisou otevřeno nové školicí středisko Accademia Termotechnica Giacomini. Našim zákazníkům především z řad montážních firem tak umožníme lepší seznámení se se sortimentem a novinkami GIACOMINI a rovněž kvalitnější průpravu k montáži našich systémů.

Arnošt Křenovský a Accademia Termotechnica Giacomini
Arnošt Křenovský, jednatel GIACOMINI CZECH, s.r.o., přestřihl pásku školicího střediska Accademia Termotechnica Giacomini


Za otevřením nových reprezentativních prostor pro školení byl závazek poskytnout lepší zázemí pro proškolování práce se sortimentem GIACOMINI.

Jednatel společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., pan Arnošt Křenovský, při příležitosti otevření řekl: "Naše firma klade velký důraz na trénink a seznámení montážních firem s naším sortimentem. V tomto novém školicím středisku mají firmy možnost seznámit se s novinkami v sortimentu a správnými technologickými postupy montáží systémů GIACOMINI. Mateřská společnost GIACOMINI S.p.A. z Itálie je velmi inovativní a stabilní firmou na poli TZB. Za zmínku stojí například jejich patentovaná technologie hranaté koule, která v kulovém kohoutu snižuje styčnou plochu mezi koulí a těsněním a rovněž i převratná technologie Vodíkového kotle H2ydroGEM®."

GIACOMINI CZECH klade velký důraz na trénink montážních firem, řekl jednatel Arnošt Křenovský
GIACOMINI CZECH klade velký důraz na trénink montážních firem, řekl při slavnostním otevření Accademia Termotechnica Giacomini jednatel Arnošt Křenovský


Školicí středisko Accademia Termotechnica Giacomini obsadilo celé jedno patro trojkřídlé budovy

Nové školicí středisko Accademia Termotechnica Giacomini obsadilo celé jedno patro trojkřídlé budovy, kde byly dříve kancelářské prostory a sklady.
Představeno je zde například sedm systémů instalace podlahového vytápění, různé typy rozdělovačů a kotlových sestav, solární systém giacosun®, připojovací armatury, fitinky a kulové kohouty.
Nechybí zde ani zařízení na provádění tlakových zkoušek nebo možnost vyzkoušet si prvky elektronické regulace v provozu. Ve školicím středisku je systém vytápění (a do budoucna i chlazení) realizován dvěma aktivními stropy a stěnovým systémem.
Pro občerstvení během školení je k dispozici bar s posezením. Školicí středisko je vybaveno moderní audio a video technikou.

Zákazníci GIACOMINI CZECH, s.r.o. získají na školení certifikát, který jim otevře cestu k delším zárukám na náš sortiment (například 25 let na systém podlahového vytápění) ale i cenné zkušenosti a poznatky.

Cílem je především spokojený koncový zákazník našeho zboží a našich služeb – investor.


Školicí středisko Accademia Termotechnica Giacomini umožňuje řadu prvků moderní otopné soustavy vidět a vyzkoušet si v praxi

Sedm systémů instalace podlahového vytápění a různé typy rozdělovačů ve školícím středisku Accademia Termotechnica Giacomini v Jablonci nad Nisou
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...