Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

„Projekty středoškolských studentů v pátém ročníku soutěže Můj rodinný dům mohou směle konkurovat vysokoškolákům!“ tvrdí porota

Výsledky jubilejního pátého ročníku středoškolské soutěže Můj rodinný dům byly vyhlášeny 24. dubna 2012 během Stavebních veletrhů v Brně. Odborná porota letošní ročník zhodnotila jako dosud nejvyrovnanější. Hlavními kritérii hodnocení projektů rodinných domů bylo architektonické ztvárnění včetně grafického zpracování a energetické řešení provozu domu. Soutěž již popáté organizovala společnost Schiedel, s.r.o. a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

Stále narůstající zájem studentů o soutěž, ve které mohou předvést své vize moderního domu, dokazuje i počet nově přihlášených škol. Do celonárodního kola bylo přihlášeno celkem 38 soutěžících z 11 středních škol, přičemž 4 školy se soutěže účastnily vůbec poprvé. Do užšího kola postoupilo 20 projektů, ze kterých odborná porota vybrala 3 vítězné práce a jeden projekt ocenila zvláštní cenou poroty. Nezávislá porota letos zasedla k posuzování prací v tomto složení: Ing. Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel, Ing. Tomáš Lejsek, ředitel firmy Cegra, Doc. Jaroslav Kuba z Vysoké školy Báňské -Technické Univerzity Ostrava a Ing. arch. Petr Vaněk, architekt a šéfredaktor portálu e-architekt.cz. Tito odborníci po prostudování všech prací konstatovali, že některé zaslané projekty jsou srovnatelné s projekty zpracovávanými studenty vysokých škol.

Úroveň grafických návrhů a technické propracovanosti projektů se rok od roku zvyšuje

Ředitel společnosti Schiedel, Ing. Vojtěch Policar, k narůstající úrovni soutěže říká: „I když všichni z oceněných studentů vykročili ve svých návrzích jinými směry a někteří se nechali unést fantazií více než jejich kolegové, kteří k zadání přistupovali více pragmaticky, byla jejich úroveň grafické prezentace velmi vyrovnaná. Soutěž potvrdila i stále vzrůstající trend nízkoenergetického a šetrného bydlení, který mladá generace vnímá a ve svých návrzích rozpracovává koncept energeticky nenáročného, uceleného systému vytápění.

Odborná porota se na třech vítězných projektech shodla jednomyslně. „Oceněné práce vypovídají o tvůrčím rozhledu autorů, jejich jasné vizi, ale i technických dovednostech. Velkou roli při finální rekapitulaci sehrály povedené projekty nově zúčastněných středních škol, jejichž zástupci se i jako nováčci dokázali prosadit v silné konkurenci zkušených matadorů soutěže. Jasným favoritem ale pro mne osobně byl již od počátku projekt Lukáše Erbana „Shell from the future“, který mne zaujal svou odvahou vytvořit model domu, jenž svým tvarem připomíná šnečí ulitu, a přitom splňuje i veškeré technické parametry nutné k realizaci,“ říká o vítězi Ing. Tomáš Lejsek, ředitel společnosti Cegra.

Zadání soutěže

Studenti měli za úkol vymyslet a zpracovat návrh moderně řešené stavby rodinného domu, která by svým obyvatelům nabízela kromě architektonických a estetických kvalit také jedinečný tepelný komfort pomocí optimálního řešení vytápění a odvětrávání. Odborná porota hodnotila nejen projektový návrh otopné soustavy, její nezávislost na omezených zdrojích energie a výběr odpovídajícího komínového systému, ale také konkrétní řešení spalinových cest spolu s efektivním využitím programu ArchiCad a architektonické řešení rodinného domu, včetně jeho propojení s interiérovou dispozicí návrhu.


1. místo – Lukáš Erban, SPŠ Hradec Králové

Vítězné návrhy

První místo a finanční odměnu 15 tisíc korun vybojoval Lukáš Erban ze SPŠ Hradec Králové. Porota ocenila architektonicky velmi individuální a nekonvenční tvarové pojetí rodinného domu inspirovaného tvarem mušle. Vítězný koncept Shell from the Future přinesl zajímavé řešení prostoru, vzájemných vztahů a dispozičních vazeb. Projekt se důsledně zabývá spojenou problematikou vytápění a větrání do hloubky, která daleko překračuje zadání, a autor tak perfektně zvládl řešení optimalizace tepelných ztrát a nabídl odpovídající zdroje na jejich krytí. Počítačový projekt domu Shell from the Future je vytvořen jako přesný BIM model, ze kterého je odvozena přesvědčivá vizualizace a dobrý základ pro výkresovou dokumentaci, na které je názorně viditelné precizní zpracování originálního tvaru domu, který byl favoritem hned několika porotců.


2. místo – Petra Bečková, Průmyslová střední škola Letohrad

Druhé místo a částku 9 tisíc korun si odnesla Petra Bečková z Průmyslové střední školy Letohrad. Projekt Blueberry představuje moderní archetyp rodinného domu se šikmou střechou, jenž dokazuje, že i nejmladší generace dokáže do této zažité formy vnést svou vizi současného bydlení v tradičním konstrukčním řešení. V precizním a detailním zpracování BIM modelu ocenili porotci dobře nastavené výkresové prostředí a vhodnou kombinaci použitých zdrojů vytápění. Autorčino jednoduché funkční řešení nezávislosti zdrojů tepla pomocí kondenzačního kotle a krbové vložky a efektivní navržení komínového systému s ohledem na typ a konstrukci objektu by se tak mohlo stát inspirací pro nadčasové projekty typových domů.


3. místo – Adam Bednařík, SPŠ Zlín

Na třetím místě se umístil Adam Bednařík ze SPŠ Zlín, který obdržel odměnu 6 tisíc korun. Autor návrhu Tenebris Tegulis zvolil výrazný architektonický prvek ve formě tmavého obkladu, jenž jeho dům odlišuje už na první pohled od ostatních návrhů. Toto celkově výrazné, avšak kultivované řešení fasády rodinného domu souzní s tvarovým pojetím celého objektu. Dům Tenebris Teguils využívá své začlenění do svahu, jež mu umožňuje rozdělit objekt na několik menších krychlí. I toto zpracování projektu je opět kvalitní a vytvořený BIM model má správně nastavené výkresové prostředí, na kterém je podtrhnuto kolmé řešení obkladu. Komplexní plán nezávislých zdrojů tepla upoutal svou jednoduchostí a možného reálného převedení do praxe. Správné navrhnutí odvodu spalin systémem Kerastar řeší problematiku vzduchu v těsném objektu.


Zvláštní cena – Jan Štěpánek, ISŠ Semily

Po prostudování všech zaslaných projektů se porota rozhodla udělit zvláštní cenu Janu Štěpánkovi z ISŠ Semily za jeho zhmotnění představy moderního rodinného domu se šikmou střechou, jehož architektonické ztvárnění je oříškem i pro zkušené architekty. Vizualizace oceněného projektu Maruška je zpracovaná velmi přesvědčivě a promyšlená je i kombinace nezávislých zdrojů tepla, která sází na účelnou jednoduchost řešení v podobě sestavy plynového kotle a krbové vložky. Porota rovněž kladně ohodnotila i reálně stanovené tepelné ztráty s navazujícím konkrétním návrhem zdrojů na jejich krytí a autorovo zabývání se otázkou potřeby vzduchu pro spalování a větrání.


Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - 75 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové moduly ...