Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Srovnání metod financování energetických projektů EC a EPC

Přehledná porovnávací tabulka ukazuje rozdíly mezi způsobem financování EC (Energy Contracting) a EPC (Energy Performance Contracting).

Zvyšování energetické účinnosti při přeměnách a transportu energie je cílem jak všech energetiků, tak ale i uživatelů (spotřebitelů) energie. Samozřejmě těch, kteří chtějí s energií nakládat hospodárně. Většina energetických zařízení je však zastaralá a pracuje s velkými ztrátami energie. Modernizace výroben, přenosových cest a spotřebičů energie s sebou samozřejmě přináší nutné investice.
Jejich potřebnou výši má objektivně posoudit Energetický audit (kontrola) energetického zařízení nebo systému, nebo Energetický koncept - zpracovaný na energetické systémy měst a obcí. To je od roku 2001 povinností pro majitele a provozovatele energetických zařízení a systémů - podle zákona č. 406/2000 Sb.


Kde však vzít peníze na realizaci opatření snižujících ztráty energie, či jinak, zvyšující energetickou účinnost zařízení a systémů tak jak ji doporučuje energetický audit nebo energetický koncept?

Kromě úvěru od banky spojeného se zadlužením podniku či obce je možné energetický projekt financovat dvěma novými způsoby, které v Čechách již několik let fungují. Jde o:

  1. Metodu splácení vložených finančních prostředků úsporami energie, které vzniknou při snížení energetické náročnosti spotřebičů nebo systémů podniků, budov, škol, nemocnic atd. Finanční prostředky a energetické služby poskytují specializované společnosti typu ESCO (Energy Service Company). Služby zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci nového zařízení, údržbu a výcvik obsluhy. Na základě smlouvy splácí majitel zařízení společnosti ESCO vložené finance rozdílem mezi skutečnou platbou za energii před a po rekonstrukci či modernizaci zařízení.
    Tato metoda se nazývá metoda EPC (Energy Performance Contracting).


  2. Metodu splácení vložených finančních prostředků platbami za dodávané teplo. Jde především o projekty modernizace systémů centrálního zásobování teplem (dál jen CZT) obcí a měst. Tyto projekty znamenají rekonstrukci kotelen, rozvodných tepelných sítí a domovních předávacích stanic. Společnost poskytující tyto služby vkládá své finanční prostředky do modernizovaných zařízení a získává je zpět platbami odběratelů za teplo, které jim účtuje podle kupní smlouvy. Protože jde o značné finanční prostředky jsou tyto smlouvy uzavírány na dobu 15 nebo 20 let. Majitel CZT se po tuto dobu nemusí o svůj systém starat, není zadlužen, nemusí ručit svým majetkem. Peníze, které by jinak musel do CZT vložit, může obec či město investovat jinde.
    Tato metoda se nazývá metodou EC (Energy Contracting).

Protože jde o dvě odlišné metody financování energeticky úsporných projektů, připojujeme tabulku s jejich zjednodušeným srovnáním. Důležité je, že obě přinášejí majitelům a provozovatelům potřebné finanční prostředky a zlepšení hospodárnosti při výrobě, přenosu a užití energie.EC (Energy Contracting) EPC (Energy Performance Contracting)
(* jedna z možností)
POSOUZENÍ současného energetického hospodářství (dále jen EH) společností poskytující služby EC (dále jen společnost EC): energetický audit, koncept ... POSOUZENÍ současného stavu energetického hospodářství (dále jen EH) společností poskytující služby EPC (dále jen společnost EPC): energetický audit, koncept ...
KUPNÍ SMLOUVY s odběrateli tepla s dvousložkovou cenou tepla  
PRONÁJEM EH na smluvní období společností EC od majitele (obce), zpravidla na 15 let (* PRONÁJEM EH na smluvní období, zpravidla do 5 až 7 let, od majitele společnosti EPC)
REKONSTRUKCE EH společností EC REKONSTRUKCE EH společností EPC
PROVOZ EH a garance provozu společností EC po smluvní období (* PROVOZ EH a jeho GARANCE po smluvní období společností EPC)
PRODEJ ENERGIE (především tepla) společností EC po smluvní období odběratelům  
SPLÁCENÍ investičních a provozních nákladů na rekonstrukci EH platbami odběratelů společnosti EC za odebrané teplo. Cena energie je sjednána mezi odběratelem a společností EC. V ceně je zahrnut i zisk společnosti EC. SPLÁCENÍ investičních a provozních nákladů na rekonstrukci EH z rozdílu ročních plateb za energii před a po rekonstrukci EH, tj. "splácení úsporami". V platbách objednatele je zahrnut i zisk společnosti EPC. Cena energie je stanovena třetí stranou - dodavatelem energie, není předmětem smlouvy mezi odběratelem a společností EPC.
NAVRÁCENÍ či převod EH po smluvním období, zpět majiteli EH (* NAVRÁCENÍ či převod EH po smluvním období zpět majiteli EH)
SNÍŽENÍ ROČNÍCH NÁKLADŮ na výrobu a dopravu tepla k odběrateli a ročních nákladů na spotřebované teplo odběratele

SNÍŽENÍ ROČNÍCH NÁKLADŮ, majitele a zpravidla současně i odběratele, na spotřebu energie (nejčastěji tepla)

* jedna z možnostíKontakt:
HARPEN, s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praha 1
Tel.: 02/22314051, 22316449
Fax: 02/24813689
info@harpen.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři


 
 
Reklama