Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vzít rozum do hrsti - aneb česko-švýcarské postřehy (II)

V dalším pokračování česko-švýcarských postřehů se autor zamýšlí nad paradoxně rozdílným pohledem na investici do nového auta a do zateplení domu.


Se zájmem sleduji portál TZB-info. Sleduji jednotlivé příspěvky, odborné články, informace, diskuze, dotazy, žádosti o pomoc. Líbí se mi, že je portál určen (a přístupný) všem bez rozdílu - tedy odborníkům i laické veřejnosti. Podobný portál ve Švýcarsku neexistuje!

Z množství odborných příspěvků a diskuzních reakcí na TZB-info, které mi poslední dobou padly do oka, bych chtěl vyzvednout jeden z nich. Jedná se o článek ing. Zdeňka Ryšavého "Jak levně vytápět I. - Volba topného systému", z 19.1.2001. Tento článek je psán fundovaně, bez emocí, jasně a přímočaře. Měl by si jej přečíst každý (a to hned několikrát), kdo se zabývá myšlenkou realizace vlastního rodinného domu. Měl by si jej přečíst i každý projektant TZB a trochu se zamyslet nad tím, zda i on postupuje při své práci profesionálně a v duchu topenářské etiky. Předpokládám, že o podobné články nebudou mít zájem investoři-spekulanti, kterým jde v prvé řadě o co možná nejrychlejší a největší zisk. Těmto "investorům" totiž málo záleží na tom, kdy budoucí majitel nemovitosti zjistí, jak je jeho dům izolován a zda je spokojen s tím, jak mu slouží vytápěcí systém, kterým energetickým zdrojem vytápí a kolik peněz ročně protopí.
Ale i investor-nespekulant může investovat nesprávně. Vzhledem k tomu, že každý člověk je ve své podstatě tvor spořivý, většinou - bohužel - šetří právě tam, kde by šetřit neměl.

Všichni budeme jistě za jedno v tom, že nejlevnější energie je ta, která není vůbec spotřebována. Z toho vyplývá jednoznačná nutnost, každou novostavbu (ale dodatečně i stávající stavby) co nejlépe izolovat. Konečným výsledkem je pak spokojenost ve formě dokonalé tepelné pohody a příjemné překvapení z nízkých nákladů za energii, potřebnou k vytápění.

Možná Vás bude zajímat, jak tuto problematiku řeší ve Švýcarsku.

Součástí každého stavebního povolení, ať již pro novostavby, nebo pro přestavby objektů, je tzv. "Energetická dokumentace - důkazní řízení". Bez předložení této detailní dokumentace není stavební povolení vydáno! Stavba musí splňovat přísné předpisy týkající se nejen minimalizace energetické náročnosti, ale i možností (a nově již i částečné povinnosti) aplikace alternativních zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Příslušné úřady pak během stavby dodržování schválené dokumentace průběžné kontrolují a v případě zjištění odchylek mají pravomoc stavbu pozastavit a vyžádat nápravu!


Výňatek ze závazné švýcarské normy "SIA 380/1 - tepelná energie v pozemních stavbách" z července 2001:
Tabulka 3a mezní a cílové hodnoty koeficientů přestupu tepla při vnitřní teplotě 20 °C a průměrné roční venkovní teplotě 7 °C až 10 °C (střední Švýcarsko)


 Mezní hodnoty [W/m2.K]Cílové hodnoty [W/m2.K]
Stavební prvekStavební prvek
proti venkovnímu prostředí
nebo půdě v hloubce
menší než 2 m
pod úrovní země
Stavební prvek
proti nevytápěné místnosti
nebo půdě v hloubce
větší než 2 m
pod úrovní země
Stavební prvek
proti venkovnímu prostředí
nebo půdě v hloubce
menší než 2 m
pod úrovní země
Stavební prvek
proti nevytápěné místnosti
nebo půdě v hloubce
větší než 2 m
pod úrovní země
neprůhledný (střecha, stěna, podlaha) 1)0,300,400,200,30
neprůhledný s podlahovým vytápěním  1)0,250,300,200,30
okna, balkonové dveře1,702,001,201,60
okna s představenými otopnými tělesy 2)1,201,601,001,20
nezasklené dveře2,002,001,602,00
vrata (dveře větší 4 m2)2,402,402,002,00


1) U stavebních prvků, ležících v zemi hlouběji než 2 m, je hodnota počítána bez ohledu na tepelně izolační vlastnosti zeminy (R = 0 m2.K/W). U stavebních prvků, ležících v zemi méně než 2 m hluboko, je počítáno s tepelným odporem R = 0,04 m2.K/W.
2) Je-li skleněná plocha za otopným tělesem opatřena na její vnitřní ploše antireflexní vrstvou (ε < 0,2), platí maximální hodnota koeficientu tepelné propustnosti okna bez představeného otopného tělesa.


Zdají se Vám tyto předpisy jako šikanování, nebo dokonce zasahování do osobních práv a svobod každého jednotlivce? Tyto předpisy začaly být platné ve Švýcarsku již před 14 lety a jsou neustále zpřísňovány. Jsem toho názoru, že i ti největší skeptici nakonec dají za pravdu rozumným předpisům a jejich rozumnému prosazování.www.flumroc.ch

Čísla hovoří jasně. Má-li například dokonale izolovaný rodinný dům o užitné ploše 130 m2 a vytápěném prostoru 360 m3 tepelnou ztrátu 4,5 kW oproti dřívějším 20 kW, jsou jakékoli diskuze zbytečné - dále je již možno pokračovat podle výše zmiňovaného příspěvku pana ing. Ryšavého.

Vše je otázkou priorit. Dovolím si použít srovnání automobil versus vytápění. Jsem si vědom, že toto srovnání není vždy stoprocentní, ale myslím si, že je na něm hodně, hodně pravdy. Pro začátek uvedu srovnání nejmarkantnější:

Nový automobil Octavia Combi přijde investičně zhruba na 500.000,- Kč. Automobil je dostupný - lákavé nabídky leasingových společností umožňují pořídit si tento automobil ihned a co nejvýhodněji ("není služba, kterou neumíme, není přání, které nesplníme"). Zeptáme-li se stavebníka, zda by byl ochoten investovat do lepšího zateplení domu a do odpovídajícího perfektního topného systému 500.000,- Kč, významně si začne ťukat na čelo.

Těžko je vysvětlovat, že automobil od samého začátku jeho užívání ztrácí na hodnotě a zatěžuje jeho nového majitele již od první minuty provozu nemalými pravidelnými a nepravidelnými částkami. Těžko je vysvětlovat, že dobrá izolace domu, uvážený, dobře koncipovaný a profesionálně provedený topný systém šetří jeho majiteli nemalé peníze již od první minuty jeho provozu. A to tím více, čím rychleji a nekontrolovaněji stoupají ceny energií.


Do nového roku 2002 přeje všem čtenářům jen to nejlepší a na pokračování (eventuálně dotazy) se těší

Váš V.J.Švejcar


Poznámka na zamyšlenou:

Nestálo by za uváženou, aby byla např. výroba čedičové izolace státem účelově dotována ve formě dodávek elektřiny z Temelína? Jistě by to byl významný a spravedlivý krok směrem k ekologii. Co na to ministři?

 
 
Reklama