Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky na WTT-Expo 2011 – 3. část

Přinášíme třetí ohlédnutí za novinkami, které bylo možné shlédnout v Karlsruhe v rámci čtvrtého ročníku jediného evropského veletrhu oboru průmyslové tepelné a chladicí techniky pro procesně – technické využití WTT-Expo 2011. Příští veletrh WTT-Expo se bude konat v září 2013 opět na výstavišti v Karlsruhe.

ARSOPI-THERMAL, Vale de Cambra (Portugal)
Široce rozvětvená nabídka výměníků tepla

Lis SCHULER

Již více než 20 let zásobuje firma ARSOPI-THERMAL evropský trh deskovými tepelnými výměníky. Účast na WTT-Expo znamená začátek nové éry v dějinách firmy s rozsáhlými investicemi do zvýšení výrobní kapacity a do rozšíření palety výrobků.

Díky novému lisu s několika válci s 20 000 tunami od firmy SCHULER má nyní ARSOPI-THERMAL široce rozvětvenou nabídku výměníků tepla: od nejmenšího použití pro topenářskou, ventilační a klimatizační techniku až po rozměrné výměníky tepla pro petrochemický průmysl a výrobu energie.

Další informace na adrese: www.arsopi-thermal.pt

 

ENERGOREMONT Sp. z o.o., Krasnystaw (Polsko)
Bezpečné spojení trubek hydraulickým rozšířením trubek

ENERGOREMONT Sp. z o.o. se specializuje na výrobu, modernizaci a opravu plášťově-trubkových výměníků tepla, které se všeobecně používají ve veřejném energetickém zásobování, papírenském průmyslu, chemickém průmyslu a cukrovarnictví.


Nabídka společnosti ENERGOREMONT Sp. z o.o., zejména expresní výměna trubek, se opírá o vlastní patentovanou technologii a zajišťuje dodržování nejvyšších kvalitativních norem a péči o životní prostředí a bezpečnost lidí. Nabídka zahrnuje také projektování, předvýrobu a montáž nových výměníků a vypracování kompletní As-Built dokumentace, provedení tlakových zkoušek a podání žádostí na přejímku technickým dozorem. Podnik nabízí také poradenství v přípravné fázi stavebních záměrů.

Nejnovější technické řešení, které vyvinuli odborníci společnosti ENERGOREMONT Sp. z o.o., je technika pro bezpečné a spolehlivé spojení trubek s trubkovicí výměníku tepla i při těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Trubky jsou spojovány hydraulickým rozšířením trubek na celkovou tloušťku trubkovice pod tlakem až 3000 barů.

V současnosti pracuje podnik na inovativním plynovém chladiči s integrovanými žebry pro použití při chlazení nebo ohřevu plynů pod vysokým tlakem. Při výrobě těchto plynových chladičů se rovněž používá technika hydraulického rozšíření trubek.

Další informace na adrese: www.energo.com.pl

Frenger Systemen BV, Groß-Umstadt
S novou technologií lze snížit spotřebu vytápěcí energie o polovinu

Na základě výsledků dizertace institutu IGE na Univerzitě Stuttgart vyvinula firma FRENGER SYSTEMEN BV cíleně topný systém pro průmyslové, komerční a sportovní haly. Oproti běžným teplovzdušným topným systémům se s tímto systémem snižují energetické náklady až o 50 procent. Avšak také v porovnání s již efektivní technikou jako podlahové vytápení nebo klasické stropní sálavé panely lze s halovým vytápěním FRENGER ušetřit ještě 20 až 25 procent energetických nákladů. Je to možné díky vývoji nových vysoce výkonných stropních sálavých panelů na bázi CFD, které se vyznačují velmi dobrými parametry předávání energie, rozvodu energie a tepla v prostoru a plnění požadavků ze strany uživatele.

Stropní sálavé panely ECO EVO PLUS

Pomocí nejmodernější simulační techniky na bázi konečných objemů byla celosvětově poprvé provedena analýza souhry tepelného sálání a konvekce stropních sálavých panelů. Při těchto analýzách byl vyvinut stropní sálavý panel ECO EVO PLUS s podílem sálání zvýšeným až na 81 %. Tento stropní sálavý panel zajišťuje na základě své konstrukce vyšší předávání sálavého tepla při rovnoměrně snížené konvekci. V praxi to znamená komfortní podmínky v požadované zóně při nižším ohřevu vzduchu pod střechou. Toto snížení teploty vzduchu se opírá o inovativní konstrukční provedení stropních sálavých panelů ECO EVO PLUS a znamená další úsporu energie cca o 15 %. Tyto simulace a výsledky jsou potvrzeny v rámci vědecké práce na Univerzitě Stuttgart. Srovnávací měření německé vysoké školy v praxi potvrzují dokonce hodnoty za reálných podmínek až 19 %.

Vysoce výkonné sálavé stropní panely ECO EVO PLUS lze díky jejich nízké hmotnosti velmi jednoduše a rychle instalovat do stávajících hal i nově postavených hal. Při rozhodování se pro zdroj tepla má zákazník na výběr – stropní sálavý panel lze provozovat se stávajícími konvenčními kotlovými systémy nebo také s obnovitelnými energiemi (peletové kotle, kotle na štěpku) a s tepelnými čerpadly.

Další informace na adrese: www.deckenstrahlplatte.de

Dassler GmbH, Bad Gandersheim
Široké spektrum ventilátorů a větráků

Firma Dassler GmbH zásobuje průmyslové zákazníky, živnosti v oboru elektrotechniky a ventilační techniky a technické obchodní firmy po celém Německu a sousedním zahraničí ventilátory a větráky:

  • Radiální ventilátor: 14 standardních sérií pro maximální tlaky do 20.000 Pa, které lze většinou dodat ve velmi krátké lhůtě
  • Zakázková výroba: individuálně konstruované radiální ventilátory jako těžké průmyslové provedení
  • Mobilní ventilátory, dmychadla, také pro hadicové připojení nebo v kombinaci s energeticky úspornými odpařovacími chladiči
  • Kombinované s výměníky tepla pro sušení, vytápění nebo chlazení
  • Transportní ventilátory pro dopravu materiálu
  • Ventilátory pro použití při vysokých teplotách
  • Větrací boxy, kompletované s elektrickými, olejovými, plynovými nebo teplovodními registry, vzduchovými filtry a tlumiči hluku, se stávají kompletními systémy pro topení a ventilaci hal a jiných velkých prostor nebo ve zpracovatelské technice
  • Axiální ventilátory do průměru 1,60 m a vzduchového výkonu 180 000 m³/h jako trubkové, střešní nebo nástěnné ventilátory

Další informace na adrese: www.dasslerventilatoren.info

GoGas Goch GmbH & Co. KG, Dortmund
Nový terasový zářič VARIOMAX v sobě spojuje design s technologií.

VARIOMAX je nově vyvinutý terasový zářič firmy GoGaS s přesvědčivým designem a spolehlivou produkcí tepla díky technologii infračerveného záření. Hodí se pro soukromé terasy i pro venkovní gastronomii. Protože VARIOMAX lze umístit na fasádu domu, nesníží se užitná plocha. Instalace ve výšce 2,50 m navíc zabraňuje neoprávněné manipulaci. Odpadají náklady na dopravu a skladování láhví na propanový plyn, které nelze podceňovat, protože VARIOMAX lze připojit ke stávajícímu plynovému vedení.

Terasový zářič VARIOMAX

Jako u každého vývoje výrobků GoGaS byly také zohledněny moderní požadavky na úsporu energie. Zaprvé: infračervené záření je bezprostředně účinné jako přímo pociťované sálavé teplo (protože není nejprve ohříván okolní vzduch) – zadruhé: dvoustupňová regulace výrobku VARIOMAX přináší další zvýšení úspory energie.

Terasový zářič VARIOMAX se dodává s hliníkovým krytem se dvěma stupni výkonu: 6 kW nebo 12 kW, volitelně s dvoustupňovou regulací. V dodávce je obsaženo dálkové ovládání pro komfortní obsluhu (jednostupňové nebo dvoustupňové).

Další informace na adrese: www.gogas.com

Hoval GmbH, Rottenburg
S Hoval RoofVent® twin heat se vyplatí sanace halových klimatizačních zařízení – zkušený pilot vrtulníku potřebuje na výměnu zařízení pouhé čtyři minuty

Bakalářská práce o konkrétním sanačním projektu dokládá, že pouhou výměnou starého zařízení za nejnovější zařízení Hoval RoofVent® twin heat lze splnit normu EnEV 2009. Díky zlepšené účinnosti větrání, dvojitému deskovému výměníku tepla a zlepšení hodnoty SFP lze snížit provozní náklady o více než 50 procent.

Hoval RoofVent® twin heat

S decentralizovaným střešním klimatizačním systémem, který je zabudován do standardizovaného střešního podstavce, nabízí Hoval oproti současným běžným centrálním klimatizacím se samostatnou sítí vzduchových kanálů zasahující do prostoru modulárně konstruované štíhlé řešení bez kanálů, které splňuje požadavky mnoha průmyslových uživatelů. Vysoká kvalita v kombinaci s decentralizovaným uspořádáním na střeše vede k tomu, že většina zařízení Hoval je v provozu déle, než je obvyklá životnost 15 až 20 let; 30 až 35 let stará zařízení RoofVent® LHW-S-85 nejsou žádnou vzácností.

Pro objasnění energetických a hygienických výhod sanace dlouhodobým zákazníkům nechala firma Hoval v rámci bakalářské práce provést měření na starých zařízení v průmyslové hale (délka/šířka/výška 122/19/13,5 m) z roku 1970 a výsledky porovnala s výkonovými parametry nové série zařízení RoofVent® twin heat. Primární energetickou spotřebu lze snížit o 231 kWh/(m2‧a) a provozní náklady mohou být poloviční. Zvláštní výhoda pro zákazníka: Rozměry střešního podstavce jsou pro stará i nová zařízení identické. Tím se výrazně zjednodušuje výměna. Při příslušné přípravě lze mechanickou výměnu za použití vrtulníku provést během pouhých tří až čtyř minut. Výroba v hale zůstává výměnou nedotčena, protože montáž se provádí převážně ze střechy.

Další informace na adrese: www.hoval.de

 

KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
Čerpadla na teplonosný olej Etanorm SYT – vysoce efektivní odvzdušnění VenJet® přihlášeno k patentování

Společnost KSB vyvinula efektivní odvzdušnění pro čerpadla na teplonosný olej, které zajišťuje, že plyny obsažené v médiu se bez výjimky odloučí a shromáždí v odděleném prostoru. Tyto plyny lze poté řízeně vypustit uzavíracím šroubem. Tím se předchází tvorbě dutin v kapalině způsobené bublinami plynu a efektivně se tak eliminuje s tím spojené opotřebení materiálu kavitací. Prostor těsnění s třecími kroužky se opět kompletně naplní kapalinou, čímž se účinně zabrání přehřívání a poškození těsnění hřídele.

Čerpadlo na teplonosný olej Etanorm SYT

Princip přihlášený k patentování efektivně využívá poznatky nauky o proudění. Rotující hřídel sám vytváří efekt unášení kapaliny, která se nachází v prostoru. Zúžení blízko hřídele čerpadla, které způsobuje jednoduché žebrování, poté zajišťuje, že médium se v prostoru těsnění s těsnicími kroužky zrychluje. Výsledný plochý proud dopadá na protilehlou stěnu a rozděluje se. Část proudu se vrací zpět do prostoru těsnění s těsnicími kroužky, zbytek přetéká do odlučovací komory. Zrychlení proudu a zvláštní kontura VenJet snižují místní tlak a navíc usnadňují přechod plynových bublin do vypouštěcí zóny. Médium má zde dostatek času na odplynování, než nalezne cestu zpět do prostoru s těsněním s těsnicími kroužky. Odloučený plyn zůstává bezpečně v oddělené komoře, dokud se nevypustí uzavíracím šroubem.

Maximální bezpečnost u obzvláště náročných médií jako tepelných olejů s tlakem páry více než 1 bar nabízí Etanorm SYT s dvojčinným těsněním s těsnicími kroužky, který má samozřejmě také inovativní technologii VenJet.

Další informace na adrese: www.ksb.de

GoGaS Goch GmbH & Co. KG, Dortmund
Výměníky tepla k využití zbytkového tepla – TRIGOMAX společnosti GoGaS umožňuje účelné a efektivní využití energie

Nejen v technologii vytápění je prioritou trvale udržitelné a efektivní používání všech zdrojů. Právě u účelného využití tepelné energie se nabízí čerpání všech potenciálů. Z tohoto důvodu vyvinul specialista na infračervené teplomety z Dortmundu, firma GoGaS, výměník tepla pro využití zbytkového tepla pro své přímo vytápěné plynové zářiče s temným zářením. V kombinaci se zářiči s temným zářením firmy GoGaS je s připojeným zařízením TRIGOMAX dosahována topenářská účinnost až 110 % (ve vztahu k Hi). Systém tak pracuje v rozsahu kondenzačního tepla.

Ohřívaný vzduch zajišťuje výrazně zlepšenou cirkulaci vzduchu a rozvod tepla v místnosti. Umístěním zařízení TRIGOMAX v oblasti stropu se přímo eliminují a účelně využijí nahromaděné polštáře tepla. U větších projektů lze sloučit několik zářičů s temným zářením GoGaS se zařízením TRIGOMAX do sběrných systémů odpadních plynů. Je tudíž zapotřebí méně střešních průchodek a tím sníží se náklady a montážní doby.

Při použití cenově výhodných PP zařízení na odpadní plyny s dlouhou životností je systém ještě zajímavější.

 
 
Reklama