Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náležitosti smlouvy o dodávce vody

Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných tyto náležitosti:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,
  • limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
  • způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),
  • jakost dodávané vody,
  • způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,
  • způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
  • v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
  • dobu plnění.

(Podle vyhlášky č. 146/2004 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 428/20001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

 
 
Reklama