Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obnova okenních výplní a výkladců

Národní památkový ústav (NPÚ) vydává novou knihu s názvem Obnova okenních výplní a výkladců. Navazuje tak na úspěšnou řadu metodických publikací, jejichž smyslem je formulovat aktuální názor památkové péče na danou problematiku a sjednotit věcná kritéria při posuzování v rámci zákona o státní památkové péči.

Jako velmi úspěšná se v praxi prokázala zejména metodika nazvaná Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů (2004), jejímž autorem je inženýr Alfréd Schubert. "Ukázalo se, že je potřeba téma doplnit a rozšířit zejména o problematiku výměny oken. Nová kniha na uvedenou metodiku navazuje, její naklad je 3500 výtisků a bude i v digitální podobě ke stažení na internetových stránkách Národního památkového ústavu ČR," vysvětluje jeden z autorů publikace ing.arch. Miloš Solař.

Komu je kniha určena

Miloš Solař ji představuje jako metodiku nejen pro profesionální památkáře, ale i pro projektanty a vlastníky objektů. Jsou zde zařazena témata, která dosud stála na okraji zájmu nebo vůbec nebyla chápána jako předmět památkové péče. Miloš Solař jmenuje především zdůraznění hodnoty předsazených výkladců, barevnost historických oken a péči o moderní architekturu. Největší pozornost je ale věnována oknům, jakožto významné součásti architektonického dědictví.

"Tato oblast je ohrožena zánikem. Ohrožuje ji jak ztráta dochovaných historických oken, tak rezignace na užívání odpovídajících materiálů a architektonických forem u oken nových. Požadavek zachování hodnotných oken, případně respektování adekvátní architektonické podoby je v praxi často konfliktní, protože se rozchází s očekáváním stavebníků," vysvětluje architekt Solař.

Představy stavebníků vycházejí podle jeho slov z neúplných nebo zcela zkreslených informací. Příkladem může být reklama vyzdvihující úspory tepla, ale neupozorňující, že utěsnění oken je třeba kompenzovat řízeným větráním. Na druhou stranu i památková péče se tady vypořádává s novými požadavky, zvláště v kapitole věnované stavební fyzice. Obecně metodika v duchu společného prohlášení České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí z 18. 5. 2009, zdůrazňuje hodnotu historického originálu, význam individuálního přístupu, preferenci úprav před výměnami a požadavek respektování adekvátní architektonické podoby nových oken včetně materiálového řešení.

Kdo na knize spolupracoval

Na vzniku publikace se podílel kolektiv autorů, z nichž každý zpracoval své téma v samostatné kapitole. Skladba je následující:

 • úvod (doc. PhDr. Josef Štulc);
 • úprava a výměna oken (ing.arch. Miloš Solař);
 • hodnota a význam historických výplní okenních otvorů, okenic a výkladců (Ing. Alfréd Schubert);
 • přehled termínů používaných při popisu oken a okenic (Ing. Alfréd Schubert);
 • historická okna z pohledu stavební fyziky (Ing. Petr Všetečka);
 • okna a skleněné stěny (prof. PhDr. Rostislav Vácha, CSc.);
 • výkladce (PhDr. Ladislav Špaček);
 • nátěry a povrchové úpravy oken v historických pramenech (PhDr. Martin Ebel, Ph.D.);
 • technologická hlediska nátěrů historických oken, okenic a výkladců (Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.);
 • údržba a výměna oken z hlediska stavebního práva (Marie Báčová);
 • seznam použité a doporučené literatury (Mgr. Milan Jančo).

Publikaci lektorovali Ing. Jiří Šála, CSc. a prof. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. a ukázky některých kapitol z knihy najdete i na serveru TZB-info.

Ukázka z knihy

 
 
Reklama