Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

17. - 20. ledna 2011, Černá louka - Ostrava, to je Infotherma po osmnácté

Jen několik týdnů nás dělí od 18. ročníku největší specializované výstavy Infotherma, tradičně věnované vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Přes 350 domácích a zahraničních firem a organizací předvede novinky ve svém oboru, které z nejrůznějších pohledů ovlivňují nebo mohou ovlivňovat tepelnou pohodu našich příbytků.

V rámci 70 kapitol, které se v podstatě od prvního ročníku v roce 1994 nemění, dostávají na Infothermě 2011 přednost výrobky a služby, které vedou k úsporám energie nebo nabízejí alternativní ekonomicky dostupné vytápění. Příkladem mohou být expozice kotlů, kde se u 20 firem budou prezentovat novinky kotlů na ušlechtilá paliva a ve 22 expozicích moderní kotle na tuhá paliva, jejichž provoz, pokud v nich budou spalována skutečná paliva a ne odpad, by neměly poškozovat životní prostředí. Přitom je jejich provoz proti ušlechtilým palivům levnější. Kotle na spalování biomasy bude prezentovat 22 vystavovatelů. U tohoto druhu vytápění je však nutno upozornit, že zatím není dlouhodobě garantována dostatečná produkce biomasy a hlavně její stabilní cena. Tady by měli rozhodující slovo říct především zemědělci a lesníci. Na výstavě budou také zastoupeny elektrokotle, kotle s olejovými hořáky, kotle na dřevoplyn apod.

Stále větší oblibě se u vystavovatelů těší krby a krbové vložky, které předvede 29 vystavovatelů a u 17 firem budou prezentovány kachlová kamna a jejich modifikace. Jejich obliba je zcela pochopitelná, neboť kromě efektu otevřeného ohně mohou především na podzim a z jara být výrazným zdrojem úspor ušlechtilých paliv.

Součástí většiny otopných systému jsou komíny a odtahy zplodin, na které se od nového roku vztahuje nová "komínová" vyhláška. U 10 vystavovatelů a v poradenském stánku společenstva kominíků mohou návštěvníci získat informace nejen o posledních novinách v tomto oboru, ale i o povinnostech, které vyplývají z nové vyhlášky. V republice se toto nové nařízení týká přes 2,5 miliónů uživatelů, kteří topí uhlím, dřevem, ale třeba i plynem.

V rámci úspor energie, které mají rozhodující a trvalý charakter bude na výstavě prezentována ve 20 expozicích nízkoenergetická a pasivní výstavba. S novinkami v izolačních materiálech a zateplovacích systémech se představí více než 40 vystavovatelů a s termoregulačními okny 24 firem.

Chtěli bychom také využít skutečnosti, že výstava se koná v oblasti Jeseníků a Beskyd, kde je dostatek kvalitního dřeva a podpořit tak stále opomíjenou a nedoceněnou realizaci dřevostaveb, především v nízkoenergetickém a pasivním režimu.

Podle návštěvnické ankety, která je každoročně součástí výstavy, stoupá počet zájemců o tepelná čerpadla. Na Infothermě 2011 proto dáváme prostor 41 firmám s tímto sortimentem. Předvedena by zde měla být kromě české produkce celá řada zahraničních firem a výrobků. Podle loňských zkušeností ani tak početné zastoupení u jednoho produktu nemusí být při výběru nejvhodnějšího výrobku jednoduché. Problém, a to nejen u nás, ale i v řadě okolních zemí, je u tepelných čerpadel absence jednotných hodnotících kritérií. Například skutečného topného faktoru, výpočet tohoto faktoru, určení nejvhodnější využívání takto získané energie, objektivní hodnocení investiční návratnosti a především velmi rozdílné ceny. Po konzultaci s předsedou Asociace pro využití tepelných čerpadel jsme se dohodli uspořádat ve spolupráci s asociací, v rámci odborného doprovodného programu, úzce zaměřený oborový den k problematice tepelných čerpadel.

Obdobným způsobem bude zaměřen i další odborný doprovodný program. Oborový den pod záštitou společnosti INTOZA bude věnován nízkoenergetické a pasivní výstavbě. Oborový den o novinkách vědy a výzkumu k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů připravila VŠB-TU Ostrava a Výzkumné energetické centrum Ostrava. Přednášet zde budou přední odborníci z tohoto oboru.

U výstavy Infotherma 2011 si vážíme skutečnosti, že se výstava bude konat pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství.

Za širokou informovanost o výstavě vděčíme mimo jiné dnes již 54 mediálním partnerům z řad českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníku MF DNES a PRÁVO. Jedním z našich dlouholetých a nejužších spolupracovníků je i internetový portál TZB-INFO.

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...