Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Produkty Betosan pro sanace staveb, zesilování konstrukcí a opravy podlah

Možnosti pro rychlou opravu jsou v zásadě dvě. Plastmalty resp. plastbetony, jejichž pojivem je epoxidová pryskyřice, která umožňuje rychlost aplikace a následného zatížení konstrukce, nebo speciální maltoviny se speciálními druhy cementů, které zkracují jednotlivé technologické kroky na minimum.

Poruchy podlahových konstrukcí.

Opravy podlahových konstrukcí je potřeba rozdělit do dvou skupin. Generální opravy celých konstrukcí, kdy je ve valné většině případů výhodnější použít transportbeton (např. z výrobního programu firmy CEMEX), a opravy lokální, nebo speciální, kdy je vhodnější použít prefabrikované směsi výrobců stavební chemie.

Příčiny poruch podlahových konstrukcí:

Příčiny poruch na podlahových konstrukcích je rovněž možné rozdělit do dvou skupin. První je skupina chyb vzniklých při výrobě (realizaci) podlahy. Sem je možné zařadit:
Poruchy podlah, archiv Betosan s.r.o.
 • Nedostatečné hutnění podkladu
 • Nedostatečná příprava podkladu
 • Chybný návrh smršťovacích polí
 • Nedostatečné ošetření cementových podlah
 • Nepřiznání dilatačních (smršťovacích) polí ve všech vrstvách podlahové konstrukce
 • Nevhodná volba materiálu

Druhou skupinou jsou poruchy způsobené provozem na podlahové konstrukci. Tady mluvíme zejména o:

 • Přetížení podlah
 • Použití nevhodných dopravních prostředků na povrchu podlahových konstrukcí
 • Kontaminaci podlah látkami, které podlahu degradují
 • Zanedbanou údržbu podlah
 • Přirozené stárnutí podlahy

Je potřeba si uvědomit, že podlahové konstrukce jsou jednou z nejvíce zatěžovaných a obecně namáhaných konstrukcí vůbec.

S tímto vědomím je vhodné přistupovat jak k primární realizaci podlahových konstrukcí, tak k jejich opravám.

Pro rozhodování o volbě materiálu na sanaci je důležité znát požadavky na:

 • Rychlost opravy
 • Zatížení konstrukce
 • Druh provozu
 • Prostorové možnosti
 • Ekonomická hlediska

Právě první zmíněná položka, "rychlost opravy", je u podlahových konstrukcí jedním z hlavních kritérií pro volbu materiálu. Krátká možnost odstávky zvýhodňuje proto ty z produktů, které mají rychlý náběh pevností a jsou i brzy zatížitelné alespoň lehkým provozem, který umožní další technologické kroky.

Možnosti při uvažování rychlé opravy jsou v zásadě dvě. Plastmalty resp. plastbetony, jejichž pojivem je epoxidová pryskyřice, která umožňuje rychlost aplikace a následného zatížení konstrukce, nebo speciální maltoviny se speciálními druhy cementů, které zkracují jednotlivé technologické kroky na minimum. Jedná se zejména o materiály s cementem ze syntetických slínkových minerálů. Jejich zpracovatelnost se pohybuje okolo 15 minut a zatížení lehkým provozem (pěší provoz, využití jako odkládací plochy apod.) je možné cca po 6 hodinách. To je oproti běžným cca 2 hodinám zpracovatelnosti betonu velký pokrok.

Plastmalty a plastbetony

Jak bylo popsáno výše, plastmalty resp. plastbetony jsou materiály obsahující pojivo na bázi epoxidové pryskyřice a plnivo, kterým je z pravidla křemičitý písek. Množství a kvalita plniva jsou rozhodující jak pro výsledné vlastnosti plastmalty, tak zejména pro její zpracovatelnost. Při použití těchto materiálů je nezbytné dodržovat doporučené technologické postupy výrobce a používat materiály, jejichž použití ve výsledném produktu je ověřeno zkouškami ať již terénními, nebo laboratorními.

Odměnou za dodržení technologických postupů je získání výsledného materiálu, který má velmi výhodné vlastnosti z hlediska použití na podlahové konstrukce.

 • Rychlý náběh pevností a to v řádech desítek minut (běžně 30 - 40 min.)
 • Vysoká pevnost
 • Chemická odolnost
 • Téměř nulové objemové změny

Základní nevýhodou, je nižší odolnost proti vysokým teplotám a vyšší teplota.

Rychletuhnoucí cementem pojené materiály

Lze konstatovat, že rychletuhnoucí materiály s cementem ze syntetických slínkových minerálů mají obdobné vlastnosti jako plastmalty. Je nutné přiznat, že pevnost i povrchová tvrdost je nižší. Současně je však výhodou vyšší kompatibilita opravného materiálu s podkladem. Chemická odolnost je těmto materiálům propůjčena opět díky speciálnímu cementu. Absence C2S a C3A zaručuje odolnost zejména vůči síranové korozi běžných cementových materiálů. Oproti plastmaltám je další výhodou odolnost vůči vysokým teplotám, která umožňuje použití i v náročnějších podmínkách (např. předpolí vysokých pecí), kde dochází k lokálnímu a krátkodobému zahřátí aniž by docházelo k poškození vrstev podlahy.

Celkově lze shrnout, že opravy podlahových konstrukcí by se měly řídit technologickými postupy, které berou ohled na náročné podmínky, kterým jsou podlahy vystaveny, a současně respektují vysokou kvalitu, která je od podlahových konstrukcí vyžadována.

Waterfin PV - SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI VODĚ I RADONU

WATERFIN PV je dvousložkový polymercementový materiál vyvinutý primárně k povrchové ochraně betonu vůči působení agresivních složek prostředí a atmosféry, dále se osvědčuje jako pojistná hydroizolace na betonové podklady, podlahy či omítkové povrchy a ošetření povrchů, které mají být exponovány pitné vodě.

Krom toho se WATERFIN PV vyznačuje mimořádnou schopností bránit prostupu radonu. Výhodou stěrky WATERFIN PV je tažnost dosahující cca 30%, která umožňuje překlenout případné trhliny v podkladu. Stěrka je vodotěsná a snáší trvale přetlak vyšší než 80 m vodního sloupce. Přímo na stěrku lze aplikovat veškeré disperzní krycí barevné nátěry, keramické či skleněné obklady, případně povrh finalizovat klasickou omítkou.

Typické řešení balkónu pomocí stěrky WATERFIN PV

Pro rekonstrukce i nové řešení balkónů, lodžií a teras je možné využít nejen hydroizolační polymercementovou stěrku WATERFIN PV, ale i doplňkový sortiment balkónových profilů a technických pásek. Tyto produkty společně se stěrkou vytváří systémové řešení odvodnění na předsazených konstrukcích objektů.

Typické řešení je patrné ze schématu.

Aplikace polymercementové stěrky WATERFIN PV je velmi jednoduchá.

Firma BETOSAN s.r.o. se zabývá zejména výrobou suchých maltových směsí pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí a produktů tzv. stavební chemie. Současně je výrobcem a prodejcem materiálů, které s výše zmíněnou problematikou souvisí. Jedná se o materiály pro sanaci vlhkého zdiva, hydroizolační materiály, materiály pro podlahové konstrukce, celou řadu materiálů na bázi epoxidových pryskyřic a velkou škálu tzv. speciálních produktů. Ta zahrnuje materiály vysokopevnostní, rozpínavé, rychletuhnoucí, koroziodolné a další. Samostatnou skupinou jsou kompozitní materiály pro zesilování stavebních konstrukcí na bázi uhlíkových, nebo skleněných vláken. BETOSAN s.r.o. jako výhradní dovozce pro ČR, nabízí špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA

 
 
Reklama