Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
OS 02 Vytápění

pozvánka na seminář

25. října 2001

Praha


KURZ JE ZAŘAZEN DO SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT

Vážení projektanti, architekti, investoři i dodavatelé, zájemci o problematiku vytápění,
vytápění rodinných domů je charakteristické relativně nízkým výkonem vytápěcího zařízení a současně často velmi složitým systémem distribuce a regulace dodávky tepla nejen pro vytápění, ale i ohřev teplé vody, vody v bazénu a vzduchotechniky. Současná doba se vyznačuje dramatickým vývojem v oblasti energetiky, cen paliv i stavebních konstrukcí, který dost podstatně mění zaběhnutá pravidla, dlouhá léta považovaná za neměnná nejen ve vytápění budov. Stále častěji se znovu objevují a diskutují systémy teplovzdušného vytápění, použití biomasy, tepelných čerpadel, inteligentních domů a v kontextu současných podmínek se až překvapivě mění pohled na jejich využití v běžné výstavbě. V souvislosti se snižováním potřeby energie se též objevují nové výpočtové postupy, zakotvené v euronormách, postihující v energetických výpočtech i dříve zanedbávané vlivy (EN 832). Přijďte se seznámit s názory, novými zákony, výpočtovými metodami a technickými novinkami v oblasti vytápění rodinných domů na, v pořadí již druhý, seminář odborné sekce Vytápění STP "Vytápění rodinných domů".
Těšíme se na vaše názory a zkušenosti v diskusi, která bude součástí semináře.

Ing.Karel Kabele, CSc.
odborný garant semináře


Program:

8:30Prezence
9:00Zahájení, odborné přednášky
Vytápění RD v roce 2001
   Ing. Karel Kabele, CSc.
Moderní zdroje tepla pro vytápění RD (plyn, kondenzační technika, tepelná čerpadla, solární kolektory)
   Ing. Václav Mužík
Využití biomasy a akumulační zdroje pro vytápění RD
   Ing. Michal Kabrhel
Novinky v navrhování komínů v RD
   Ing. Vladimír Jirout
Krby ano či ne?
   Ing. Zdeněk Lerl
10:30Přestávka, prohlídka výstavy
11:00 Nový přístup k navrhování otopných ploch
   Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Perspektivy využití samotížného oběhu v moderních soustavách
   Ing. Jiří Šíma
Experimentální RD
   Dr. Ing. Petr Fischer
Teplovzdušné vytápění rodinných domů
   Ing. Karel Kabele, CSc.
Nové předpisy pro výpočet tepelných bilancí - EN 832 a jejich využití v praxi
   Ing. Zuzana Krtková
Co umožňuje inteligentní rodinný dům
   Ing. Karel Kabele, CSc.
12:30Diskuse, prohlídka výstavy
13:00Závěr semináře

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro vytápění.
Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 8000,- Kč.
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát Společnosti pro techniku prostředí.
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201


Informace pro účastníky
1. Místo konání
Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Doprava: metro trasa "A" stanice Dejvická

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 18.10.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/210 82 201

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP 790,- Kč
Pro ostatní 890,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 2010207, IČO 499978, DIČ 001-00499978.
STP není plátce DPH.
Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/210 82 353, fax 02/210 82 201
www: www.csvts.cz/stp/, email: stp_set@mbox.vol.cz

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.
 
 
Reklama