Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
OS 01 Klimatizace a větrání

pozvánka na seminář

POČÍTAČ PRO VZDUCHOTECHNIKY

11. října 2001

Kongresový sál ČSVTS
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1


Seminář "Počítač pro vzduchotechniky" se bude konat ve čtvrtek 11.10.2001 od 9.00 h v kongresovém sále ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
Účastníci semináře budou seznámeni s řadou programů používaných pro projektování vzduchotechnických systémů a jejich součástí. V rámci semináře budou prezentovány i nové možnosti, které přináší využívání počítačových simulací. Odborné přednášky budou doplněny prezentacemi jednotlivých firem a výstavkou.
Paralelně se seminářem je připravován katalog dostupného SW pro vzduchotechniky.
V případě, že máte zájem na semináři prezentovat vlastní program nebo své zkušenosti s využíváním konkrétního programu, obraťte se prosím co nejrychleji na organizační výbor semináře (lain@fsid.cvut.cz).
Dále bychom přivítali pro maximální komplexnost katalogu informace o SW vyvíjených či používaných členy STP, informace zasílejte na lain@fsid.cvut.cz.

Ing. Miloš Lain
odborný garant semináře


Program:

8:30Prezence
9:00Zahájení, odborné přednášky
Úvod - Rostoucí význam výpočetní techniky a oblasti jejího použití ve vzduchotechnice
Ing. Miloš Lain

Programová linka KmP pro projektování systémů větrání a klimatizace
Ing. Josef Dvořák

Propojení výpočtových a rozpočtových programů s kreslicí nadstavbou pro AutoCad
Ing. Miloš Vaněk

Programy typu CAD a nadstavby a knihovny pro vzduchotechniky
Ing. František Merksbauer, Ing. Petr Miklica, Ing. Dušan Piše, Ing. Karel Staněk

Úvod výstavy a představení firem
Ing. Jiří Kraus

Přestávka s prohlídkou výstavy a individuálními prezentacemi.

Programy pro návrh distribučních prvků a řešení proudění v místnosti
Ing. Jan Černý

H-x diagram pro MS-excel - aplikace tabulkových procesorů
Ing. Jan Hřebec

Program pro návrh větrání kuchyní a dimenzování ZZT
Ing. Daniel Morávek

Program pro návrh větrání kotelen a programová linka pro topenáře
Ing. Zdeněk Ryšavý

Možnosti počítačových simulací a použití zónového modelování
Ing. Miloš Lain

Počítačové simulace proudění (CFD) a příklady využití
Ing. Martin Barták

Použití výpočetní techniky pro monitorování vzduchotechnických systémů.
Ing. Dušan Čáslava

Zkušenosti s projekcí vzduchotechniky pomocí 3D návrhového programu
Ing. Jiří Šimeček

Diskuse, prohlídka výstavky
15:00Závěr

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů softwaru a vzduchotechniky.
Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 5000,- Kč.
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201


Informace pro účastníky
1. Místo konání
Kongresový sál ČSVTS
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Doprava: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 min. směr Národní divadlo.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 3.10.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
ee-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/210 82 201

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP 750,- Kč
Pro ostatní 850,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 2010101, IČO 499978, DIČ 001-00499978.
STP není plátce DPH.
Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/210 82 353, fax 02/210 82 201
www: www.csvts.cz/stp/, email: stp_set@mbox.vol.cz

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.
 
 
Reklama