Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: Vysoká spolehlivost nových tepelných čerpadel vzduch-voda s inverterem!

Nová koncepce tepelných čerpadel AC Heating s inverterem, využívající tepelnou energii z okolního vzduchu vyniká tím, že dodávaný výkon je regulován pomocí frekvenčního měniče, který napájí motor kompresoru.

Tento způsob byl doposud poměrně nevyužívaný, protože konstrukční řešení klasického scroll kompresoru, který je součástí téměř každého běžného tepelného čerpadla vzduch-voda, dovoluje jen malé rozmezí změny otáček. Často se setkáváme s názory, že tento způsob řízení nepřináší velké výhody pro koncového uživatele, nebo že toto řešení není spolehlivé z hlediska životnosti kompresoru. Rády tímto argumentují také firmy, které tento produkt ve své nabídce nemají. Proto považujeme za nutné tuto problematiku objasnit a uvést konkrétní výsledky z provozu těchto zařízení.

Srdcem zařízení je špičkový japonský kompresor Toshiba-Mitsubishi.

Systémy Convert AW xx mají plynulou regulaci výkonu v rozmezí 30 - 100%. To je možné pouze díky dvojitému rotačnímu kompresoru, který byl firmou Toshiba vyvinut přímo pro frekvenční měnič. Historie vývoje tohoto kompresoru sahá až do roku 1981. Od té doby byl vyvíjen a zkoušen velmi důkladně a teprve pak se přistoupilo k jeho použití pro tepelné čerpadlo, kde se samozřejmě předpokládá dlouhá životnost při různém druhu zátěže. Toshiba již delší dobu věnuje značnou pozornost vývoji nejmodernějších kompresoroých technologií. Výsledkem je unikátní konstrukce dvoustupňového rotačního vačkového kompresoru. Srdcem kompresoru jsou dvě protilehle umístěné kompresní komory. Hlavními výhodami jsou menší mechanické namáhání, nižší potřeba mazání, větší odolnost při nízkých otáčkách, výrazně vyšší spolehlivost a delší životnost. Nový kompresor je svou konstrukcí při stejném výkonu mnohem menší a kompaktnější a má nižší hmotnost než jiné kompresory ostatních výrobců. Kompresor je optimalizován na energeticky výhodné chladivo R410A a díky tomu dosahuje vyššího stupně účinnosti a tiššího provozu než Scroll-kompresory.

Zařízení Convert AW xx jsou dnes vybavena tou nejmodernější invertorovou technologií s vektorovým řízením signálu IPDU. Elektronika řídí elektromotor (frekvencí a amplitudou napájení) a tak plynule reguluje okamžitý výkon kompresoru a tím i celého zařízení v širokém rozsahu!

Spolehlivost systémů AC Heating

Systémy AC Heating jsou nabízeny a montovány ve velmi široké aplikační řadě. Proto se můžeme podělit o své zkušenosti s těmito systémy. Je jisté, že spolehlivost zařízení s plynulou regulací otáček je výrazně vyšší než u klasických strojů s fixními otáčkami. Základním prvkem celého systému je kompresor. Ani v jediném případě nedošlo k poškození či destrukci jediného kusu! Toto je samozřejmě bez diskuze velikým úspěchem, kdy byly namontovány a provozovány řádově stovky zařízení s tímto typem regulace zejména v České Republice, ale také v Rakousku, Slovensku a Irsku!

Nemělo by být opomenuto ani to, že díky této progresivní technologii je tepelné čerpadlo provozováno vždy v optimálním režimu, kdy v závislosti na požadavku tepelné energie řídicí systém upravuje otáčky kompresoru a množství nastřikovaného chladiva tak, aby účinnost celku byla optimální. Díky tomuto jevu má kompresor odpracováno méně motohodin v plné zátěži. Výrobce kompresoru uvádí životnost více než 100.000 motohodin v plné zátěži, což je cca 11,5 roku. Když uvážíme, že tepelné čerpadlo, které je správně navrženo vzhledem k tepelné ztrátě domu a druhu otopné soustavy, pracuje v průměru na 50% výkonu a topná sezona trvá přibližně 3/4 roku, je životnost kompresoru přes 20 let.

Výhody systému s plynulou modulací výkonu

Největší výhodou pro budoucí uživatele systémů Convert AW xx je možnost jednoduché instalace u stávajících staveb i novostaveb při velmi malých stavebních a topenářských úpravách..

Tepelné čerpadlo se napojuje přímo do systému (bez nutnosti akumulační nádrže) a tím ohřívat otopnou vodu na co nejnižší teplotu potřebnou pro pokrytí aktuálních tepelných ztrát objektu. U klasického systému s konstantními otáčkami je vždy nutné zařadit akumulační zásobník z důvodu ochrany zařízení před častým cyklováním. V tomto případě se musí akumulační nádrž nahřát na co nejvyšší teplotu otopné vody, abychom poté mohli teplo kontinuálně odebírat při odstaveném tepelném čerpadle bez poklesu výkonu otopné soustavy. Tím se zhoršujeme celkový topný faktor, nehledě na to, že tyto systémy se dimenzují na cca 70% tepelných ztrát a tak podíl bivalentního elektrokotle je zde vyšší. Toto vše u zařízení AC Heating Convert AW xx odpadá!

Sedmiletá záruka na AC Heating Convert bez jakéhokoli omezení

Kolektiv AC Heating se snaží o "dostupnou a spolehlivou službu ve formě maximální úspory za energie bez rizika". Takto zní část strategie, kterou má náš tým vytyčenou. Tepelné čerpadlo s novou inverterovou technologií je velice spolehlivé, a proto AC Heating poskytuje plnou sedmiletou záruku, která není ničím podmíněna. Placené servisní prohlídky jsou pro naši společnost neznámým pojmem.

Úsilí kolektivu AC Heating je cíleně podřízeno k vyšší spokojenosti uživatele. Patří tedy veliký dík těm, kteří projevili zájem seznámit se s tímto systémem, ať už formou vyplnění poptávkového formuláře, či telefonickým dotazem. Děkujeme rovněž všem, kteří již systémy bezproblémově užívají.

Autor: Ing. Michal Fiala

Ke stažení

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...