Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akční sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Regulus

Nabízíme sestavy tepelných čerpadel dotované z programu Zelená úsporám. Ceny jsou včetně DPH 9 % a montáže a po odečtení dotace z programu Zelená úsporám.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 107 EcoEl

Jedná se o promyšlený kompaktní systém, který je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla. Kompaktní vnitřní jednotka EcoEl v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla.

Jedná se tedy o zařízení, které je schopno samostatně pokrýt potřebu tepla pro vytápění i ohřev vody pomocí vzduchového tepelného čerpadla CTC EcoAir a v případě potřeby i vestavěných elektrických topných těles. Nespornou výhodou je bezproblémové připojení dalších zdrojů energie, například slunečních kolektorů nebo teplovodní krbové vložky.

EcoAir107-EcoEl
vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 5 až 9 kW
cena včetně DPH 9%
Tepelné čerpadlo EcoAir 107 s centrálou EcoEl 216 900,- Kč
Montáž tepelného čerpadla 23 000,- Kč
Celkem systém 239 900,- Kč
Dotace Zelená úsporám na tepelná čerpadla -50 000,- Kč
Celkem po přiznání dotace* 189 900,- Kč

* Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz.
Sníženou sazbu DPH 9% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR

Co vše získáváte pořízením systému EcoAir+EcoEl?

  • tepelné čerpadlo vzduch/voda
  • inteligentní regulátor
  • akumulační nádobu
  • elektrokotel
  • přípravu teplé vody pro domácnost
  • směšovací ventil topení s el. pohonem
  • levnou elektřinu 22 hodin denně
  • malé účty za topení
  • ekologický systém vytápění

Tepelné čerpadlo EcoAir 111 EcoEl Solar 5 m2

Jedná se o promyšlený kompaktní systém, který je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů. Kompaktní vnitřní jednotka EcoEl Solar v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla a solárního systému.

Jedná se tedy o zařízení, které je schopno samostatně pokrýt potřebu tepla pro vytápění i ohřev vody pomocí vzduchového tepelného čerpadla CTC EcoAir, solárního systému a vlastních elektrických topných těles. Energie získaná slunečními kolektory je v letním období využita k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění.

EcoAir111-EcoEl Solar 5 m2 vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 8 až 13 kW cena včetně DPH 9%
Tepelné čerpadlo EcoAir 111 s aku nádrží EcoEl solar 249 900,- Kč
Solární systém KPS11 5 m2, šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 56 000,- Kč
Montáž tepelného čerpadla a solárního systému** 34 000,- Kč
Celkem systém 339 900,- Kč
Dotace Zelená úsporám na tepelná čerpadla -50 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém -80 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* za kombinaci -20 000,- Kč
Celkem po přiznání dotace Zelená úsporám* 189 900,- Kč

* Splnění podmínek dotace solárního systému pro přitápění je vypočítáno dle programu 4671-BILANCE_SS_SFZP_ZU.xls, který byl v září 2009 zveřejněn na www.zelenausporam.cz.
** V ceně sestavy není zahrnuto připojení tepelného čerpadla k elektrické síti.
V ceně sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody.
Sníženou sazbu DPH 9% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.

Tepelná čerpadla s domácí tepelnou centrálou EcoEl

Tepelná centrála typu EcoEl v sobě ukrývá vše, co má obsahovat domácí kotelna. Kompaktní řešení vyniká malými tepelnými ztrátami a zabírá v domě minimální prostor. Byla navržena pro maximální využití tepla dodaného tepelným čerpadlem a jeho optimální provoz. Zabudovaný inteligentní regulátor s velkým displejem a jednoduchým ovládáním řídí vytápění celého domu a ohřev vody pro domácnost. Pro přesnou regulaci využívá venkovní i vnitřní čidlo a komunikaci s tepelným čerpadlem, čímž optimalizuje jeho chod. V případě potřeby spíná elektrická topná tělesa po malých krocích. Tím zajišťuje komfortní vytápění bez zbytečného plýtvání energií. Samozřejmostí je možnost připojit sluneční kolektory nebo teplovodní kamna či krbovou vložku. Regulátor je také vybaven snímači proudu hlavního jističe domu, a tak dokáže dle potřeby okamžitě snížit odběr elektrické energie pro vytápění. Díky tomu regulátor zabrání výpadkům hlavního jističe např. při sepnutí rychlovarné konvice, sporáku či domácí vodárny; krátkodobé omezení výkonu topení neovlivní domácí komfort. To umožňuje využití systému EcoAir EcoEl pro vytápění i u domů s málo dimenzovaným hlavním jističem.

Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 a solární systém 5,2 m2

Jedná se o promyšlený kompaktní systém, který je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů. Kompaktní vnitřní jednotka EcoHeat v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla odebírajícího energii z kolektoru umístěného 1,5 m pod povrchem země. Tepelné čerpadlo je umístěno v dolní části jednotky. Do akumulační nádrže v jednotce EcoHeat je připojen i solární systém s dvěma slunečními kolektory KPW1. Jedná se tedy o zařízení, které je schopno samostatně pokrýt potřebu tepla pro vytápění i ohřev vody pomocí tepelného čerpadla a solárního systému. Energie získaná slunečními kolektory je v letním období využita k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění.

EcoHeat 7,5 Solar 5,2 m2 přitápění
vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 7 až 10 kW
cena včetně DPH 9%
Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 kW 195 100,- Kč
Materiál pro zemní kolektor včetně teplonosné kapaliny 42 500,- Kč
Solární systém KPW1 5,2 m2, šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 89 300,- Kč
Montáž tepelného čerpadla a solárního systému** 28 000,- Kč
Celkem systém 354 900,- Kč
Dotace Zelená úsporám na tepelná čerpadla -75 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém -80 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* za kombinaci -20 000,- Kč
Celkem po přiznání dotace Zelená úsporám* 179 900,- Kč

* Splnění podmínek dotace solárního systému pro přitápění je vypočítáno dle programu 4671-BILANCE_SS_SFZP_ZU.xls, který byl v září 2009 zveřejněn na www.zelenausporam.cz.
** V ceně sestavy nejsou zahrnuty zemní práce a montáž zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo
V ceně sestavy není zahrnuto připojení tepelného čerpadla k elektrické síti.
V ceně sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody.
Sníženou sazbu DPH 9% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 140 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...