Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce větracích systémů bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů MX ZMV – inteligentní DCV systém (PDF, 1MB)

Úvod

Rekonstrukce větrání bytových domů je důležitou součástí celkové revitalizace bytového fondu a zateplování venkovních fasád s výměnou oken. Větrání je nutné pro:

 • přívod čerstvého vzduchu (jedna osoba spotřebuje cca 20 000 l vzduchu za 24 hodin)
 • udržení zdravé relativní vlhkosti, jedna osoba vyprodukuje cca 2 l vody během 24 hodin, další vlhkost vzniká při vaření apod. (při vysoké relativní vlhkosti dochází k množení plísní, bakterií a choroboplodných zárodků)
 • udržení nízké hladiny CO2, který ohrožuje zdraví uživatelů bytů, zvyšuje únavu a snižuje duševní aktivitu (jedna osoba vyprodukuje v závislosti na fyzické námaze cca 17 litrů CO2 za hodinu)

Pro rekonstrukce starších objektů se vzhledem k existenci historických dispozic a nemožnosti instalace dostatečně dimenzovaných stoupacích vedení uvažuje výměna vzduchu cca 200-250 m3/h (WC a koupelna 100 m3/h, kuchyň 100-150 m3/h) na jednu bytovou jednotku.

 

V současné době jsou v závislosti na historickém období vzniku bytového domu v provozu zejména následující ventilační systémy.

1. Přirozené větrání s infiltrací

K větrání a výměně vzduchu dochází pronikáním vzduchu netěsnostmi v oknech, dveřích a stavební konstrukci. Při bezvětří je infiltrace iniciována pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí. Zvětšit intenzitu větrání je možno krátkodobým otevřením oken.

!
 • v zimním období dochází k neřízenému intenzivnímu větrání a velkým tepelným ztrátám (v rozporu s energetickými požadavky)
 • při instalaci moderních těsných oken je princip nefunkční
 • rozvážení topného systému na návětrné a závětrné straně budovy
 • systém je absolutně závislý na povětrnostních podmínkách

2. Aerace, samočinné větrání

K větrání a výměně vzduchu dochází obdobným způsobem jako u infiltrace s tím rozdílem, že pro přívod a odvod vzduchu jsou vytvořeny zvláštní otvory v různých výškách v místnosti. Tím je definován a zvětšen průtočný průřez. Při bezvětří je aerace iniciována pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí, při vyrovnání teplot je větrání neúčinné.

!
 • v zimním období dochází k neřízenému intenzivnímu větrání a velkým tepelným ztrátám (v rozporu s energetickými požadavky)
 • při instalaci moderních těsných oken je princip nefunkční
 • rozvážení topného systému na návětrné a závětrné straně budovy
 • systém je absolutně závislý na povětrnostních podmínkách

3. Šachtové větrání

K větrání dochází díky rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. Při šachtovém větrání jsou větrací mřížky z větraných místností vedeny do sběrné větrací šachty. Šachty mohou být podobné komínům, světlíkům, zděné nebo potrubní. Šachty mohou být jak pro odvod, tak pro přívod vzduchu. Obvykle se však používají pro odvod vzduchu a pro přívod se používají přívodní otvory za otopným tělesem, aby byl zajištěn ohřev přívodního vzduchu v zimním období. Naprosto nevhodný je přívod z prostor, kde může vzniknout podtlak (zejména schodiště a společné chodby), který znemožní větrání.

+
 • levná a bezúdržbová, historicky používaná metoda, přestože parametry neodpovídají soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání
-
 • pronikání hluku přívodním otvorem z venkovního prostoru
 • poruchy funkce šachtového větrání působením větru
 • v přechodných obdobích, kdy dochází k vyrovnání vnější a vnitřní teploty je větrání nefunkční
 • v letním období může někdy díky nižším interním teplotám dojít k proudění v obráceném směru do interiérů o uživatel nerozhoduje o tom kdy je nutné větrat (to je na WC, v koupelně a kuchyni nepřijatelné)
!
 • v zimním období dochází k neřízenému intenzivnímu větrání a velkým tepelným ztrátám (v rozporu s energetickými požadavky)
 • při instalaci moderních těsných oken je princip nefunkční
 • systém je absolutně závislý na povětrnostních podmínkách

4. Šachtové větrání s větracími hlavicemi

K větrání dochází díky rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. Na funkci větrání má velký vliv vítr (stejně jako u komínů). Nasávací účinek šachty se zvětšuje větracími hlavicemi. Velmi rozšířené jsou větrací hlavice VHO. Další parametry viz předchozí kapitola.

+
 • levná a bezúdržbová, historicky používaná metoda, přestože parametry neodpovídají soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání
-
 • pronikání hluku přívodním otvorem z venkovního prostoru
 • nemožnost použití tlumičů hluku pro nízký vztlak systému
 • poruchy funkce šachtového větrání působením větru
 • v přechodných obdobích, kdy dochází k vyrovnání vnější a vnitřní teploty je větrání nefunkční
 • v letním období může někdy díky nižším interním teplotám dojít k proudění v obráceném směru do interiérů
 • uživatel nerozhoduje o tom kdy je nutné větrat (to je na WC, v koupelně a kuchyni nepřijatelné)
!
 • v zimním období dochází k neřízenému intenzivnímu větrání a velkým tepelným ztrátám (v rozporu s energetickými požadavky)
 • při instalaci moderních těsných oken je princip nefunkční
 • systém je absolutně závislý na povětrnostních podmínkách
 • jsou větrány všechny bytové jednotky zároveň

5. Decentrální nucené větrání

Větrání se provádí pomocí ventilátorů, které jsou osazeny v jednotlivých místnostech a jsou připojeny do stoupacího sběrného potrubí. Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a průchozích prvků jsou kryty výkonem individuálních ventilátorů v bytových jednotkách. Přívod vzduchu se zajišťuje přívodními prvky za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky v rámech oken, termostatickými přívodními prvky a podobně. Ventilátory jsou v provozu podle požadavku uživatelů, mohou být ovládány hygrostaty, termostaty, čidly CO2, doplněny doběhovými spínači a spínači trvalého sníženého větrání.

+
 • účinná metoda odpovídající současnému stavu techniky
 • parametry větrání odpovídají soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání
 • ve spojení s elektronickými čidly CO2, hygrostaty a programovatelnými časovými spínači doběhu a sníženého větrání mohou splňovat i soudobé požadavky na energeticky úsporné a účelné větrání (zejména při použití moderních motorů s nízkou spotřebou a vysokou účinností)
 • náklady na větrání jsou jednoznačně hrazeny uživatelem, který sám rozhoduje o režimu větrání
 • díky samoregulačním charakteristikám ventilátorů (křivka A v obrázku) lze eliminovat nectnosti šachtového větrání, u kterého je kvalita větrání závislá na povětrnostních podmínkách a vztlaku ve stoupačce
 • díky samoregulační chakteristice je zajištěno zachování přibližně stejného průtoku při změně systémové charakteristiky
 • při použití ventilátorů s těsnými klapkami nedochází k pronikání pachů mezi byty
 • systém má dostatečný tlak na krytí ztrát rozvodů, přívodních prvků včetně tlumičů hluku
 • vždy jsou větrány účelně jen potřebné prostory
-
 • výkonové dimenzování na 100% výkonu systému, s ohledem na stávající rozměry stoupacího potrubí a provozní rychlosti vzduchu (*)
 • nebezpečí chybné volby ventilátoru s nedostatečným externím tlakem a průtokem, který není schopen překonat tlakové ztráty systému
 • vždy je nutno volit radiální ventilátory, axiální ventilátory obvykle nemají dostateční dopravní tlak
 • nevýhodou je emise hluku ventilátory přímo v obytných místnostech
 • hluk lze snížit použitím speciálních ventilátorů s malým hlukem a filtry vibrací motorů
!
 • při použití decentrálního větrání zůstává problémem odvětrání digestoří, digestoře s vlastními ventilátory není vhodné připojovat do společného stoupacího potrubí, protože dochází k přefukování a pronikání pachů do sousedních bytových jednotek, digestoře je pak nutno řešit jako centrální systém nebo vyvést přímo přes stěnu mimo objekt

(*) vzhledem k tomu, že jsou často rozměry stávajícího stoupacího potrubí poddimenzované, projektant VZT a provozovatel objektu musí zohlednit technické možnosti ve vztahu k projektovaným a hygienickým požadavkům (soudobost používání, maximální rychlosti proudění, výkon ventilátoru atd.)

6. Centrální větrání řízené skutečnou potřebou

Větrání řízené skutečnou potřebou je založené na tom, že potřeba větrání se mění v závislosti na různých faktorech. V závislosti na stoupající lidské aktivitě (produkce CO2, vlhkosti a nárůst teploty) je nutno výkon větrání zvýšit. V závislosti na povětrnostních podmínkách (pokud je dostatečný rozdíl teplot ti, te a termický vztlak ve stoupačce), je možné výkon větrání snížit.

Větrání se provádí pomocí "inteligentních" centrálních ventilátorů (obsahují jednodeskový počítač a příslušná čidla tlaku, resp. průtoku). Jsou osazeny na konci stoupacího sběrného potrubí, většinou na střechách budov. Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a odvodních prvků jsou kryty výkonem centrálního ventilátoru. Přívod vzduchu se zajišťuje zásadně hlukově izolovanými přívodními prvky za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky v rámech oken, termostatickými přívodními prvky a podobně. Ventilátory jsou v provozu pouze podle požadavku uživatelů. Vždy jsou ovládány inteligentními čidly CO2 (doplněny čidly vlhkosti, teploty a programovatelnými časovými spínači a spínači trvale sníženého větrání).

+
 • ekologicky šetrná a účinná metoda, odpovídající současnému stavu techniky
 • parametry systému vyhovují soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání
 • systém je vždy spojen s elektronickými čidly CO2, hygrostaty a programovatelnými časovými spínači doběhu a sníženého větrání
 • splňuje přísné požadavky na energeticky úsporné a účelné větrání
 • systém většinou používá moderní EC motory s nízkou spotřebou a vysokou účinností
 • náklady na větrání jsou společné, ale minimalizované na nejnižší možnou úroveň
 • eliminace nectností šachtového větrání, u kterého je kvalita větrání závislá na povětrnostních podmínkách
 • nedochází k pronikání pachů mezi byty
 • zdroj hluku se instaluje mimo bytové jednotky
 • hluk do objektu se eliminuje tlumiči
 • ventilátor se výkonově dimenzuje podle rozhodnutí projektanta VZT a uživatele objektu (*)
 • díky systému elektricky ovládaných talířových ventilů a digestoří s elektrickými klapkami je větrána pouze příslušná místnost či pracoviště a výkon přesně odpovídá nejnižší nutné potřebě energie
-
 • v případě potřeby rekuperace je nutno zvolit jiné systémové řešení
!
 • jednodeskový počítač spolu s elektronikou ventilátoru (vestavěná čidla tlaku) rozpozná potřebu větrání (při otevření talířového ventilu na WC poklesne tlak v potrubí) a speciální elektronicky komutovaný stejnosměrný motor (řízený vlastní elektronikou) zvýší otáčky a zvedne výkon větrání
 • při zvětšení vztlaku ve stoupacím potrubí tlakový senzor rozpozná zvýšení tlaku a elektronika automaticky sníží výkon motoru
 • inteligentní ventilátor optimalizuje svůj vlastní výkon s ohledem na absolutní minimalizaci spotřeby energie při všech provozních režimech jako jsou:
  • změna potřeby větrání (lidské činnosti)
  • obsazenost objektu a bytů
  • povětrnostní podmínky
  • příspěvek termického vztlaku
  • vliv infiltrace
  • roční období
  • denní období (denní a noční větrání)

(*) vzhledem k tomu, že jsou často rozměry stávajícího stoupacího potrubí poddimenzované, projektant VZT a provozovatel objektu musí zohlednit technické možnosti ve vztahu k projektovaným a hygienickým požadavkům (soudobost používání, maximální rychlosti proudění, výkon ventilátoru atd.)


ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...