Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cenově výhodný vstup do světa automatizace domácnosti se společností Siemens

Siemens přichází na trh s bezdrátovou sadou Starter kit pro regulaci prostorové teploty, která umožňuje snížit náklady za vytápění bez ztráty komfortu. Vynaložená investice se uživatelům sady Starter kit brzy vrátí.

Aby společnost Siemens uživatelům usnadnila vstup do světa automatizace domácnosti, uvádí na trh systém Starter kit. Sada obsahuje centrální jednotku, na níž lze nezávisle nastavovat požadovanou prostorovou teplotu pro dvě zóny a současně volit provozní režim z nabídky komfortní, útlumový nebo ochranný. Lze tudíž individuálně regulovat teplotu ve dvou místnostech.

Při přepnutí na program "Prázdniny" nebo při použití funkce "Krátká nepřítomnost" se sníží požadovaná teplota. Během nepřítomnosti obyvatel tak lze ušetřit značné množství energie. Na dobře čitelném displeji centrální jednotky se zobrazují veškeré informace o aktuálním nastavení systému. Jednotka bezdrátově ovládá až šest servopohonů regulačních ventilů na topných tělesech. Servopohony nastavují ventily na topných tělesech tak, aby v místnosti byla udržována požadovaná teplota.

Úsporný a šetrný k životnímu prostředí

Celý systém pracuje bezdrátově a spouští se pouhým stisknutím tlačítka. Jako zdroj energie slouží běžně dostupné tužkové baterie typu AA, provozní náklady jsou tak minimální. Široká nabídka adaptérů zaručuje, že regulační servopohony je možné zkombinovat s termostatickými ventily všech běžných značek. Při použití sady Starter kit tedy zpravidla není nutné měnit regulační ventily. Nainstalované servopohony regulačních ventilů lze při případném pozdějším rozšíření na systém Synco living pro automatizaci domácnosti začlenit beze změny.

Jsou-li regulační ventily delší dobu v nečinnosti, mohou zatuhnout. Aby se tomu zabránilo, ventily se automaticky pravidelně otevřou a zase zavřou (funkce ochrany proti zatuhnutí ventilů). Prostředky vynaložené na pořízení a provoz sady Starter kit se vrátí v podobě snížení nákladů na energii, uživatel systému navíc méně zatěžuje životní prostředí. Počítačová simulace provedená společností Siemens ve spolupráci s vysokou technickou školou v Luzernu ukázala, že při použití sady Starter kit lze v porovnání s tradičními vytápěcími soustavami ušetřit - v závislosti na nastavených funkcích - až 30 % energie.

Kontakt:
Ing. Michal Bassy
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 402
e-mail: michal.bassy@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...